• lørdag , 2 juli 2022

Debat: Mennesker uden beskyttelse?

Vindmølleindustrien og deres våbenbrødre, vindspekulanterne, mangler desperat holdbare argumenter for fortsat opstilling af møller i den danske natur, så tæt på mennesker som muligt.

Landsforeningen oplever en øget tilgang fra hele landet, hvor mennesker frygter at blive vindmølleramt. Frygten skyldes en Vindmøllebekendtgørelse, der ikke fungerer, og som ikke beskytter mennesker og at øverste sundhedsmyndighed – Sundhedsstyrelsen, stillet spørgsmålet: ”Kan naboskabet til en kæmpevindmølle skade mine børns helbred?”, svarer: ”Det ved vi ikke”!

Vindmølleindustrien/vindspekulanterne har tidligere undersøgt vindmølleramte familiers genegrad.

For Vindmølleindustrien faldt undersøgelsen meget uheldigt ud. Undersøgelsen viste nemlig, mere end 50 procent af de vindmølleramte er generede, og at 29 pct. lider af søvnforstyrrelser!

Jysk analyse har vedrørende genegrad og søvnforstyrrelser kun bekræftet hvad hollandske og svenske undersøgelser på et meget stort materiale har vist tidligere. Altså at mennesker er generede i urimelig grad af vindmøller, fordi Vindmøllebekendtgørelsen tillader disse opstilles meget tæt på mennesker.

Dette resultat er naturligvis særdeles ”uheldigt” for Vind-mølleindustrien. Man kunne få tanken vindspekulanterne har brug for en ny ”analyse”, hvis formål er en for Vindmølleindustrien mere ”behagelig” konklusion end den tidligere, der altså viste mere end 50 procent af vindmølleramte, er generede af vindmøllerne!

Mon ikke en fremtidig ”analyse”, bestilt og betalt af vindvennerne i fremtiden, vil fremkomme med et ”analyseresultat” der viser vindmøllenaboer finder naboskabet til en 150 meter høj vindmølle (højere end Keops-pyramiden) uproblematisk, på trods af Landsforeningen Naboer Til Kæmpevindmøller oplever en stigende tilgang af medlemmer fra hele landet, hvor der planlægges for vindmøller.

Politisk bør man påtage sig ansvaret for den førte energipolitik og lave en Vindmøllebekendtgørelse, hvor mennesker er beskyttet.

Af Karsten Drøjdal.

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 20. januar 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar