• søndag , 21 april 2024

Debat: Analyse bygger kun på beregninger

Vindindustriens presseagent, Henrik Vinther spørger, om han er en ”snydepels”. For at hjælpe ham med dette spørgsmål har jeg gennemlæst, hvad han har skrevet de sidste 12 måneder. Først i indlægget (21.11.) finder jeg et sandt udsagn: at internationale støjeksperter har blåstemplet en stor dansk analyse af vindmøllestøj er en bemærkelsesværdig nyhed, for forfatteren konkluderer, at hans resultater kan ændre sig, hvis han indsamler flere data. Netop derfor har hans analyse jo ingen videnskabelig værdi.
Fakta er, at analysen er baseret på simple beregninger, ikke målinger ude ved eller i boliger. At man netop ikke har ønsket målinger ved naboerne ses af følgende referat fra møde mellem miljøstyrelsen og vindindustrien, (9.3.2011): Målsætningen med fastsættelsen af den lavfrekvente støjgrænse er, at den ikke skal blive et problem for opsættelsen. Man enes om, at grænsen skal ligge på 20 dB, dersom det ikke giver nye begrænsninger. Man enes om, at der altid er toner i lavfrekvensområdet. Ved toner i almindelig støj skal der måles ved naboen. Man er enige om at der ikke skal gives tonetillæg ved lavfrekvent støj. Derved undgås at komme til at måle indendørs ved diverse naboer. At man ikke har ønsket målinger indendørs er følgelig indskrevet i vindmøllebekendtgørelsens vejledning nr. 1, 2012: eftervisning af, om en støjgrænse er overholdt eller overskredet ved en nabo, kan ikke dokumenteres ved en støjmåling udført ved naboens bolig eller på baggrund af andre beregningsmetoder end den, der er specificeret i bekendtgørelsen.
Havde Vinther haft en videnskabelig uddannelse, ville han vide at fakta ikke kan være genstand for meninger eller diskussioner. Jeg har intet behov for at diskutere, om Vinther er en snydepels. En sælger får løn for at sælge en vare. Er denne vare ikke i orden, er han vel en snydepels.
Journalist Peter Skeel-Hjorth har fremlagt omfattende propagandamateriale produceret af Vinther. Det materiale er bestemt ikke uforenligt med opfattelsen af Vinther, som har lovet ikke at fortsætte med disse pinlige diskussioner. Så får vi se, om han dog er til at stole på denne gang.
Det må være enestående, at man ved lov bestemmer, at en konkret måling ikke kan modbevise en teoretisk beregning. For at naboer og kommunalpolitikere kan sikre sig, at vindmøllestøj ikke overstiger en given værdi kræves en ny vindmøllebekendtgørelse.
Peter Prinds, Christiansfeld
Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 23. November 2015.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar