• søndag , 21 april 2024

Debat: Om en artikel, en ”snydepels?”, og en bekendtgørelse som må laves om

Henrik Vinther fra ”Viden om Vind” spørger: ”Er jeg en snydepels?” Det kræver næsten umenneskelig selvbeherskelse ikke at svare ja til dette spørgsmål.

I disse dage kan man læse, at vindindustrien nu hiver et gammelt stykke papir frem af skuffen for at vise, at vindmøllenaboskabet er problemløst.

Forfatteren Bo Søndergård, der i 2008 påviste, at den lavfrekvente støj fra vindmøller i stigende grad overskrider støjgrænsen for lavfrekvent støj jo større møllerne er, har fået offentliggjort en ny rapport, der skal vise det modsatte. Artiklen bygger, som i 2008, på udvalgte støjrapporter, der dog ikke indeholder værdier målt hos naboerne. Artiklen blev indsendt første gang i 2012, men først nu har man fundet plads, ikke til den, men et kort resume.

Målet med rapporten er, ifølge overskriften, at undersøge hvilken betydning en i 2011 indført lavfrekvensgrænse har haft på møllerne.

Søndergård når ikke til en konklusion. Kun at den beregnede støj nu er lavere. Forståeligt, idet Miljøstyrelsen i 2011 fandt, at den beregnede støj for lavfrekvent støj lå over støjgrænsen, og derfor ændrede beregningsmetoden, så værdierne nu lå under grænsen. Sluttelig sammenfatter forfatteren, at resultaterne kan være anderledes, hvis man indsamler flere data.

Ligegyldigt hvilken beregningsmodel man anvender, vil støjen, oplevet ude ved naboen, være den samme. I princippet er det heller ikke vigtigt hvor meget en vindmølle støjer, idet den blot bliver placeret tættere på boliger, hvilket ses af aktuelle projekter, hvor møllerne typisk støjdæmpes ved vindhastighed på 6 og 8 meter/ sekund, for overhovedet at kunne være der.

Målinger har vist overskridelse af støjgrænserne, delegationer at støjplagede naboer har været forbi folketinget, 30 pct. af de mennesker der bor nærmest vindmøllerne lider af søvnforstyrrelser. Dette viser, at enten er støjgrænserne sat for højt, eller også overskrides de. Problemet er klart, at der i dag ikke er defineret en grænse for, hvor megen støj der må måles eller opleves ude hos naboerne. Derfor skal vindmøllebekendtgørelsen laves om. Så enkelt er det.

Bo Søndergårds sammenskrivning afviser ingen måde om støjgrænser er overskredet ved naboboliger. Da vindindustrien i mange år har postuleret at man ikke kan måle ude i boligerne ville det da også forbavse noget dersom det var lykkedes for Bo Søndergård.

Peter Prinds, Koldingvej 201, 6070 Christiansfeld

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 18. november 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar