• mandag , 20 marts 2023

Debat: Det handler ikke om PSO

Anders Krab-Johansen stiller store forventninger til at Energiminister Lars Christian Lilleholt skal lette PSO afgiften for de pressede fynske gartnerier. Her kommer Energiministeren dog på en hård opgave.

På forunderlig vis er det er det lykkedes Helveg Petersen at putte med det faktum, at den danske støtte til vind og sol er i strid med EU-traktaten. EU vil vedvarende energi, der kræver støtte, samtidigt med at EU ikke accepterer national støtte til egne strømproducenter. Det er ikke PSO der er problemet, men derimod støtten til vedvarende energi. Således skriver Helveg Petersen, 18.10.2014: Det er Europa-Kommissionen, der i sidste ende afgør, om der er tale om statsstøtte. Hvis Europa-Kommissionen ikke deler regeringens opfattelse, og ændringen ikke notificeres, er der risiko for, at Europa-Kommissionen vil indlede en traktatkrænkelsessag. Konsekvensen heraf kan blandt andet være, at der vil skulle ske tilbagebetaling af støtte, da den i så fald er givet på et ulovligt grundlag. Det er derfor vigtigt på forhånd at sikre, at Europa-Kommissionen deler regeringens opfattelse af, at der ikke er tale om statsstøtte.

En finansiering via finansloven vil stadigt være statsstøtte.

Gennem 2½ år har Energistyrelsen forsøgt at finde en permanent løsning med EU. Kontrakten om Hornsrev 3 var betinget af at man fandt en permanet løsning inden 15.7 i år. Da man erkender at denne løsning ikke findes, sletter man blot klausulen. Løsningen skal findes inden starten på 2017. Det kan også forsinke eventuelle lempelser i PSO.

Bent Ole Gram Mortensen, juraprofessor ved Syddansk Universitet: Det er værd at tage meget alvorligt, når EU-Kommissionen sår tvivl om lovligheden af den danske PSO-afgift. Særligt i lyset af, at den kritiske besked fra Bruxelles følger i kølvandet på statsstøtte-diskussioner i unionen.

De kan måske stille krav om, at de fremadrettet ændrer tilskud til vindmøller, der allerede er etableret

Samme dystre melding har Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet:

”Hvis Kommissionens beskrivelse af ordningen er en korrekt gengivelse, så har Danmark et meget stort problem. Foreløbigt må man spørge, om den danske regering har et fornuftigt juridisk svar. Det skal jeg se, før jeg dømmer noget ude. Men jeg vil ikke håbe, at svaret er, at de har talt med Kommissionen, for det har ikke meget med juridisk argumentation at gøre.

Lars Christian Lilleholt: Kan det ikke lade sig gøre at få en ny aftale i stand med EU-Kommissionen om PSO-afgiften efter 2017, er det økonomiske grundlag for energiaftalen væk. Og så bliver vi nødt til at diskutere alle de efterfølgende initiativer, der ligger i energiaftale.

Det er altså det morads Lilleholt har overtaget. Vi betaler årligt milliarder i støtte til vedvarende energi. Da finansieringen er ukendt og muligheden for krav om tilbagebetaling af støtten ifølge Helveg foreligger, er der måske grund til en vis tilbageholdenhed med udbygning af vindenergien, hvis ikke vindindustrien tilbyder at klare sig uden støtten.

af Peter Prinds, Christiansfeldt

Bragt i Børsen 9/9 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar