• søndag , 25 februar 2024

Hensynsløs vindmølle egoisme

Vindindustrien, har gennem 20 års mølle-propaganda i skrift og tale og professionel mølle-lobbyisme i Folketinget og Kommunerne, totalt manipuleret og vildledt landets politikere.

Politikerne har ladet vindindustrien udforme egen lovgivning, der passer som fod i hose til deres drømme om et dansk fuldskalalaboratorium, hvor der uden hensyn til landskaber, natur, dyr og mennesker, kan opføres større og større møller.

Det er lykkedes for vindindustrien at overbevise politikerne om, at vindmøller på land, samfundsmæssigt, er nødvendige anlæg.

Politikerne har overladt til vindindustrien selv at udforme Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering af egne arbejder, og for eksempel også selv vurdere om fundamenterne skal fjernes helt eller delvis, når møllerne engang med tiden skal fjernes, men hvem har fantasi til at forestille sig vindindustrien påføre deres kunder, mølle-ejerne, denne enorme ekstraomkostning, hvis fundamenterne skal fjernes helt?

Det er lykkedes for vindindustrien, via Naturstyrelsens velvillige dispensationer, at give deres enorme industrianlæg den særstatus at de kan opstilles selv i landskaber med de mest sårbare naturværdier, områder der i generationer strengt er lovgivet og værnet om, men nu åbnes på vid gab, for “vindindustriens vidunderlige samfundsmæssige nødvendige anlæg”.

Politikerne har ladet vindindustrien udforme deres eget regelsæt for støj, skygger og kontrol, en kontrol der forbyder måling af støj fra deres enorme industrianlæg, støj fra vindmøller må kun beregnes efter deres anvisninger.

Ifølge vindindustrien er det for vanskeligt at måle støj fra vindmøller, og man må som borger så nøjes med at undre sig over, hvorfor det er så vanskeligt at måle netop vindmøllestøj, når man kan måle alle andre former for støj?

Hvad prøver man at skjule eller dække over?

Desværre viser det med al tydelighed, hvad naboer og deres kommune er oppe imod.

Uansvarlige politikere, har ladet en nådesløs og hensynsløs vindindustri styre og totalt sætte sig på magten og lovgivningen i Danmark, når det gælder vindmøller!

Naboer kan kun klage over vindmøller til kommunen; den kommune, som samtidig er den myndighed, som har planlagt for vindmøllerne, har godkendt dem, og er blevet betalt for opstillingen af dem, og hvis afgørelse ikke kan ankes til anden myndighed.

At planlægge, godkende, modtage penge og i sidste ende at skulle kontrollere vindmøller uden det rent faktisk kan lade sig gøre? Uha, det må være svært, og et stort dilemma!

Er det virkelig tilfredsstillende for folkevalgte politikere? Hvorfor læner de sig mageligt og passive tilbage i stolene, i stedet for at reagere på denne ensidige egoistiske lovgivning.

Det kan undre hvorfor lokale politikere ikke slår næven i bordet og siger:

”Det er os der har ansvaret, så vi forlanger en lovgivning vi kan arbejde med og efter, og den skal naturligvis beskytte vores borgere, ellers ingen møller i vor kommune! Er det forstået”?

Er det en helt umulig tanke, at få vores politikere til at forstå, at med den viden om vindmøllers skadelige indvirkning på dyr og mennesker der er tilgængelig for alle i dag, at gældende ensidige egoistiske lovgivning er totalt forfejlet, og trænger til et omfattende servicetjek?

Vi må kunne forlange, at vores politikere sætter sig grundigt ind i problematikken, inden de træffer så afgørende beslutninger om at tillade flere og flere store vindmøllers etablering tæt ved menneskers hjem og stalde.

Prøv dog at forstå det, og gør så noget ved det!

Det er ærlig talt flovt at være dansker når der tales vindmøller, noget vi ellers kunne være stolte af, hvis det fik lov at foregå ærligt og med omtanke!

Hvad var tanken med havvindmøller, skulle de ikke stå på havet, hvor det blæser mest, og hvor de kunne få lov til at snurre for fuld skrue?

Poul Nielsen
Pogemosevej 14
4990 Sakskøbing

Udgivet med tilladelse fra Poul Nielsen, dec. 2014

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar