• søndag , 25 februar 2024

Sundhedsministeriet har svaret på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets spørgsmål, se også artiklen i ing.dk

“Ingeniørens” Sanne Wittrups artikel over emnet:

45.000 naboer med i unik, dansk undersøgelse af støj fra vindmøller _ Ingeniøren

Sundhedsministeriets svar til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i notatet:

1393127

Journalisten Sanne Wittrup er så glad for vindmøller og opsummerer helst alt det gode, hun kan komme i tanker om, måske efter princippet: Hvis du ikke har noget godt at sige, så må du tie stille.

Så bliver det jo helt umuligt for mange af ing.dks læsere at forstå hele katastrofens omfang – og det er meget uheldigt for de danskere på landet, der har mistet hjem og helbred på grund af det tætte naboskab til disse store lavfrekvent- og infrastøj producerende industrianlæg.

NOTATET er skrevet med oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse, der nu endelig også har afleveret en dansk version af deres projektbeskrivelse del 2.

Alle ved det: Registeroplysningerne kan aldrig nogensinde være tilstrækkelige.

“Eklatant misforståelse fra ministeriernes side”, sagde DASAM. (søg link på stilhed.eu)

Og: Der mangler de privatpraktiserende lægers medvirken, som jo ser alle de patienter, der ikke bliver indlagte og ikke tager receptpligtig medicin og på den måde bliver frasorterede. Det betyder jo, at hovedparten af oplysninger om befolkningens sundhedstilstand slet ikke kommer med.

MEN FØRST OG FREMMEST MANGLER DER DE GRUNDIGE FYSISKE UNDERSØGELSER AF DE MENNESKER, DER ALLEREDE ER NEGATIVT PÅVIRKEDE AF VINDMØLLER I NABOSKABET.

Og noget om “den socioøkonomiske status” af vindmøllenaboer!

At de huse, der står tætte på MONSTERMØLLER, ikke er specielt attraktive, har Kræftens Bekæmpelse konstateret, men konklusionen er højst besynderlig. KB besvarer det sidste spørgsmål i notatet, som har nummer 929. Her kan vi til vores store forundring læse følgende og se nu godt efter og tænk på alle de mange førhen ressourcestærke danskere, der har fået (sølle) erstatninger (VÆRDITABS-ordningen) for deres engang pragtfulde ejendomme:

“Desuden vurderer vi, at det er sandsynligt, at der er forskel i socioøkonomisk status mellem personer der er udsætte for vindmøllestøj sammenlignet med personer der ikke er udsætte, idet en bolig nær en vindmølle må antages at være billigere end en tilsvarende bolig uden vindmølle.”

Forstod I den, kære nuværende og kommende naboer til MONSTERMØLLER? I Kræftens Bekæmpelses øjne bliver I/vi nedvurderet som mindreværdige sølle stakkels skrog, der sikkert har en hulens masse andre problemer end vindmøllestøj.

Det kalder vi forskning af den (u-) fineste slags!!

Hvordan kan Kræftens Bekæmpelse tillade sig at komme med sådan en fuldstændig vanvittig fejlvurdering af situationen? Hvis naboer til MONSTERMØLLER bliver syge og arbejdsløse og måske enlige på grund af stress, fordi deres hverdag er gået i smadder og deres nattesøvn konstant bliver afbrudt, ville KB tage hensyn til dette?

Pinlige er også svarene, som ministeriet giver vedr. den danske undersøgelses fortræffeligheder i forhold til den meget grundigere og meget dyrere canadiske sundhedsundersøgelse og den lovprisning af den udenlandske ekspert Gösta Bluhm. (søg link på stilhed.eu)Det var jo ham, der  i 2012 ved mødet Noise & Health i København allerede har konkluderet, at lavfrekvent støj ikke var skadelig. Det er spørgsmålet, om han ikke forventer, at den danske undersøgelse skal bruges som bevis for netop denne påstand, ganske på lige fod med de danske ministeriers forventning:

Vi imødekommer kun bekymringer. Bare blive ved med planlægningen osv.

Borgerne på landet er ustandseligt truet af vindmølle projekter, der popper op hvor som helst – helt afhængig af, om nogle grådige og/eller dårligt oplyste jordejere vil gå med til dette udsalg. Ingen kan være sikker.

(Heller ikke borgere på Stevns, som var så lettede og lykkelige over at have præsteret en kæmpe modstand i 2013. Også her ligger splinternye 3 MW planer i skuffen!)

 

 

 

 

 

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar