• torsdag , 13 juni 2024

Hov, hvad sker der nu? Nyt spørgsmål i Folketinget til nuværende miljøminister

§ 20-spørgsmål S 1752 Om opstilling af vindmøller.

Af Karsten Lauritzen (V)

Til miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
21-08-2014

Samling:  2013-14
Status:  Anmeldt

Spørgsmål

Spørgsmålets ordlyd:
Er det ministerens opfattelse, at der i højere grad bør iværksættes initiativer og regelændringer, som kan bidrage til en smidiggørelse af godkendelsesprocessen for danske kommuner med hensyn til opstilling af vindmøller, jf. pressemeddelelsen »Kommuner har fart på vindmølleplanlægning« fra KL (Kommunernes Landsforening) af 15. august 2014?

Skriftlig begrundelse:
Ingen.

_______________________________________________________________________

http://www.kl.dk/menu/Kommuner-har-fart-pa-vindmolleplanlagning-id162258/

_______________________________________________________________________

Danmarks nuværende – ikke specielt velinformerede eller miljøvenlige – miljøminister Kirsten Brosbøl er glad for vindmøller. Jo, det ved vi godt. Hun vil meget gerne give en middag på godset for at “smidiggøre processen” i naboskabet. Men hvad har ministeriet tænkt sig at gøre yderligere for at “smidiggøre godkendelsesprocessen for danske kommuner med hensyn til opstilling af vindmøller”????

Hvordan skal gamle love bøjes og brydes, hvordan skal demokratiet underkendes, hvordan skal borgernes mod og styrke knækkes??? Fortæl, fortæl. Nu bliver det interessant.

Pudsigt, at nogle (for eksempel Vindmølleindustriens Camilla Holbech) kan blive fornærmede over, at vi sammenligner hele vindmøllekonstruktionen med det gamle Østtyskland, hvor statens planøkonomi bl.a. var hellig…

 

 

 

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar