• fredag , 14 juni 2024

PRESSEMEDDELELSE: Undersøgelse bekræfter behov for reduceret støjgrænse for vindmøller

Vindmølleindustriens eget informationsorgan VidenOmVind (VOV) har fået foretaget en undersøgelse af de gener vindmøllenaboerne oplever og deres holdning til vindmøller. Undersøgelsen bærer tydeligt præg af at være nøje designet til at give et skønmaleri af naboernes oplevelser af naboskabet.

I undersøgelsen har man taget kontakt til personer, som bor i ”op til” 2 kilometers afstand fra møllerne. I rapporten oplyses der ikke, hvor mange af deltagerne som bor 500 m, 1000 m, 1500 m eller 2000 m væk fra møllerne. Hvor langt væk fra møllerne en nabo bor, vil naturligvis påvirke naboens oplevelse af gener. Let hovedregning giver dog svar på spørgsmålet: Hvis man forudsætter, at folk har bosat sig tilfældigt i området, og man slår en cirkel om en vindmølle med en radius på 2 km, vil man se, at langt de fleste, som har deltaget i undersøgelsen, bor mere end 1 km væk. 3⁄4 af deltagerne, for at være helt præcis. Halvdelen af deltagerne vil bo mellem 1,5 og 2 km væk fra møllerne.

I virkeligheden vil vindmøllerne typisk placeres, hvor der bor færrest mennesker, og den største del af deltagerne er bosat 1,5 – 2 km væk fra møllerne.

Undersøgelsen siger heller ikke noget om, hvor store møllerne er, andet end at de er over 80 m høje. Om møllerne er 80 m eller 150 m høje påvirker naturligvis også i høj grad naboernes oplevelse af gener i forhold til afstand til møllerne.

Helt som forventeligt fremgår det således af rapporten, at 62% af deltagerne ikke kan høre møllerne fra deres hjem. Man kan også vælge at se sådan på det, at hele 38% af deltagerne i undersøgelsen KAN høre vindmøllerne fra deres hjem. Det er nok de 38% som bor nærmest vindmøllerne. Blandt disse 38% siger lidt mere end halvdelen, at ”lyden er sammensat af lyde og toner i forskellige tonelejer”, og cirka halvdelen rapporterer, at de kan høre den lavfrekvente støj som en ”brummende lyd i lavt toneleje”. 42% (16/38) af dem som kan høre møllerne, oplever at de er generet i høj, nogen eller mindre grad. 29% (11/38) er generet i høj eller nogen grad. 11% (4/38) af dem føler, at deres nattesøvn påvirkes af vindmøllerne. Disse tal har ikke meget til fælles med det skønmaleri VOV forsøger at præsentere.

Behov for nye støjgrænser
Svenske og hollandske data har tidligere vist, at 42% af vindmøllenaboerne generes af støj ved 44 dB, som er dagens støjgrænse for vindmøller i Danmark, når det blæser 8 m/s, og at 22% af naboerne generes ved 39 dB. Flere forskere og læger anbefaler, at støjgrænsen for vindmøller bør reduceres til 35 dB, hvilket for de største møllers tilfælde vil kræve en afstand fra vindmøllen på ca. 1,5 km.
Som vi ser det, så bor hovedparten af deltagerne i VOVs undersøgelse 1,5 – 2 km væk fra møllerne og er således kommet ned under det anbefalede støjniveau på 35 dB, og derfor oplever de ikke nævneværdige gener.
Den nye undersøgelse fra VOV bekræfter således, at 35 dB vil være en forsvarlig støjgrænse, som sikrer, at kun få vindmøllenaboer oplever gener og søvnforstyrrelser ved det snurrende naboskab.

Venlig hilsen
Tone Brix-Hansen
Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Arne Nielsen
  5. december 2012 at 14:00 Svar

  Mølleprojektet her ved Krashave går lige til grænsen. Møllerne her er ganske vist kun 80 m høje men nærmeste nabo er kun 320. Støj lige til grænsen 43,7 db . Mage til svinestreg skal man lede længe efter. HJÆLP

 2. Poul Nielsen
  5. december 2012 at 14:36 Svar

  Måske hjælp til Arne
  Fortæl dine lokale politikere, hvad der står i den juridiske kamp
  om vindmøllerne i Europa.
  Så bør de få kaffen galt i halsen, og komme på andre og bedre tanker !

Skriv en kommentar