• torsdag , 20 juni 2024

Horne Land – høringssvar

Høringssvar vedr. tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 – Vindmøller og
master.

Lokalrådet for Horne Land er imod kommunens forslag om placering af 3 vindmøller på hver 80 m på Horne land. Lokalrådet finder den påtænkte placering særdeles uhensigtsmæssig. Lokalrådet er særligt bekymret for sådanne vindmøllers gener i forhold til naboer, betydning for naturen og dyrelivet, samt risikoen for en negativ påvirkning af turismen på Horne Land. Lokalrådet er for grøn energi, men under forudsætning af, at grøn energi kan etableres uden de nævnte gener.

Læs hele høringssvaret på www.horneland.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar