• torsdag , 29 februar 2024

Miljøstyrelsen: Høring af udkast til vejledning om støj fra vindmøller

Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny vejledning om støj fra vindmøller. Vejledningen giver anvisninger til administrationen af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, som er under revision, og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.

Læs mere og se udkastet på www.mst.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar