• søndag , 28 november 2021

Vindmøller i Alslev og Tureby. To projekter i Faxe vækker forhåbenligt kommunebefolkningens interesse.

Faxe kommune har offentliggjort to modtagne ansøgninger om opstilling af grupper af gigantvindmøller 2 forskellige steder i kommunen. Det omhandler vindmøller med kapacitet hver på omkring  3 Mwh der opstillet rager  120-150 meter op til midten af vingernes omdrejningspunkt, eller med højder op til hvad der svarer til 5 rundetårne stilet oven på hinanden.

Læs hele blogindlægget fra d. 22. april 2011 på www.tv2.dk

 

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Hans_Dane
  24. april 2011 at 17:27 Svar

  Antung.dk
  er nu åbnet primært om vindmølleprojekter i Faxe kommune.
  Frem til den 24. maj 2011 forventer erhvervs- og kulturudvalget at faxeborgerne og andre interesserede vil fremkomme med ideér og forslag til de 2 gigantprojekter, som kommunen har modtaget ansøgninger om.
  6-7 vindmøller med 150 meters højde-

  Der er næppe forventet stor borgerinteresse, idet der indtil videre kun er indkaldt til borgermøde 2 steder i umiddelbar nærhed af projekterne , og der er næppe postomdelt mere end 100-200 debatoplæg i den anledning.

  Der er ingen tvivl om, at det debatoplæg som kommunen har omdelt langt fra giver de informationer, der er relevante for, at man som borger i kommunen skal kunne forholde sig rimeligt orienteret til, om kommunen bør acceptere disse 6-7 gigantvindmøller, der ud over at give salgsfortjenester for jordbesiddere – måske på 2 mio kr. giver kommunen en slags bonus fra grøn fond på 1,5 mio kr, når det vil betyde, at beboerne i landsbyerne Alslev og Tureby vil tælle ejendomsejere, der får deres ejendomme værdiforringet som følge af støj, skyggekast og ændret landskabsudsigt.
  Kan andre faxeborgere og Faxe’s politikere være det bekendt.

  Det er i første omgang mit håb, at samtlige 35.000 faxeborgere vil modtagekommunens debatoplæg.

  Om dette og andet vedrørende projekterne vil der i de kommende uger fremkomme informationer på
  Antung.dk

  Hans_Dane

 2. hans_dane
  16. maj 2011 at 10:45 Svar

  Mit tilkendegivne håb om, at Faxe kommune ville lade alle deres borgere modtage debatoplæg vedrørende de to vindmølleprojekter, der i øjeblikket er sendt ud til høring i befolkningen, er bristet, men det burde jeg nok have nået frem til, da jeg læste indholdet af Erhvervs- og kulturudvalgtes mødereferat af 28. marts 2011 hvori der direkte blev skrevet at der kun skulle udsendes debatoplæg til de nærmeste naboer til de potientielt kommende vindmøller.

  Rent faktisk annoncerede kommunen om mødet i aviserne vedrørende Alslevprojektet kun 2 dage inden dettes afholdelse.

  Der dukkede imidlertid over 100 mennesker op til mødet, takket være borgerforeningen for Alslev og Tågerup i særdeleshed.

  Især debatoplægget vedrørende AlslevProjektet blev på mødet kritiseret for at være tendentiøst til fordel for projektet og med anvendelse af manipulerede oversigtskort fra Google, der for øvrigt angiveligt ikke havde givet tilladelse til at deres oversigtskort kunne anvendes i det rundsendte/og uddelte debatoplæg.

  Repræsentant fra konsulentfirmaet Rambøll fandt den fremførte kritik urimelig, idet dette dog ikke blev begrundet, men vedkommende fremførte, at de som konsulent for Faxe kommune havde ansvaret for debatoplægget og dermed for anvendelsen af “lånt” kortmateriale fra Google uden tilladelse.

  Debatoplægget vedrørende Alslevprojektet blev af vedkommende repræsentant nærmest beskrevet som et af de mere vellykkede, og hvis det er tilfældet og der foreligger andre debatoplæg for vindmøller fra pågældende firmas side, så synes jeg, at læserne bør være meget påpasselige med, om sådanne debatoplæg også anvender manipulerede oversigtskort, med angivelse af navnet Google.
  På grund af at kommunen havde undladt at udsende debatoplæg til de nærmeste naboer, der boede i anden kommune, forlængede kommunen fristen for høringsrunden til den 22. juni 2011.

Skriv en kommentar