• lørdag , 21 april 2018

Monthly Archives: marts 2018

Om Sundhedsundersøgelsen

Om Sundhedsundersøgelsen

LNtK’s kommentar til resultatet af 1. delundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse: Man har undersøgt to ting: Blodprop i hjertet og slagtilfælde, og der ses en overhyppighed af begge sygdomme hos personer, der netop har været udsat for lavfrekvent vindmøllestøj. Resultatet er ...

Læs mere

Hvad viste Sundhedsundersøgelsen om vindmøllerne?

Hvad viste Sundhedsundersøgelsen om vindmøllerne?

AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE Kræftens Bekæmpelse har i 5 år arbejdet med en undersøgelse, der skulle fastlægge sammenhængen mellem vindmøllestøj og sundhed. Præsident for Kræftens Bekæmpelse er Lykke Friis, der også sidder i bestyrelsen for Vestas. Man har nu ...

Læs mere

Vindmøllenaboers frygt begrundet

Vindmøllenaboers frygt begrundet

AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE,   Kræftens bekæmpelse iværksatte for 5 år siden en undersøgelse af vindmøllestøjs betydning for sundheden. Den første del af undersøgelsen er nu offentliggjort i et internationalt tidsskrift. I artiklen læses: Dette studie fandt, at høj ...

Læs mere

Energikort – hvor kommer energien fra?

Energikort – hvor kommer energien fra?

Interesserer du dig for hvor energien kommer fra, kan du på denne hjemmeside se fordelingen mellem de forskellige energikilder i de enkelte lande. I det aktuelle øjeblik leverer vindmøllerne 1% af den installerede kapacitet. Sådan er det naturligvis ikke altid, ...

Læs mere

1. del af Sundhedsundersøgelsen

08-03-2-18 af Karen Nørholm Resultaterne tyder på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom Den første delundersøgelse om vindmølle støj og hjerte-kar-sygdom er offentliggjort. De fem andre delundersøgelser er på vej. Studiet ”Short-term nighttime wind ...

Læs mere

Notat vedr. ny dansk artikel om vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom

SUNHEDSSTYRELSEN Dato 07-03-2018 hib@sst.dk Sagsnr. 1-2410-102/128 Undersøgelsens resultater og konklusion Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at undersøgelsen ikke har givet afgørende bevis for en sam-menhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, ...

Læs mere

Vindmølle-strid: Kommunen politianmeldt for anden gang

Vindmølle-strid: Kommunen politianmeldt for anden gang

Svendborg | Fyens.dk 06. marts 2018 kl. 20:58 For anden gang i sagen om de omstridte Skiftekær-vindmøller er Svendborg Kommune blevet meldt til politiet. Denne gang er det Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller, der har meldt to medarbejdere i Svendborg Kommune ...

Læs mere