• fredag , 14 juni 2024

Jammerbugt Kommune sætter vindmøllersager i bero

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har drøftet, hvordan kom-munen skal forholde sig til usikkerheden om, hvorvidt den danske vindmølle-bekendtgørelse er i overensstemmelse med EU lovgivningen.

Det er en enig Kommunalbestyrelse, der har aftalt at afvente behandlingen i Miljø- og Fødevareministeriet. Det betyder, at igangværende vindmøllesager ikke behandles politisk, indtil der ligger en afklaring fra ministeriet, og der dermed er klarhed om vindmøllebekendtgørelsens gyldighed.

”Vi har valgt at sætte behandlingen af vindmøllersager på pause, fordi det er usikkert, hvilke konsekvenser EU-dommen får for den fremtidige opførsel af vindmøller. Så for ikke at tage unødige skridt, venter vi altså på, hvad Miljø- og Fødevareministeriet melde ud”, fortæller Mogens Gade, Borgmester i Jammerbugt Kommune.

Miljø- og Fødevareministeriet er på baggrund af EU-dommen i gang med at analyserer, hvilke konsekvenser dommen vil have for bl.a. vindmøllebekendtgørelsen. Dette sker i samarbejde med Justitsministeriet. Miljø- og Fødevareministeren udtaler: ”…at indtil da bør sagsbehandlingen efter ministeriets opfattelse ske efter de gældende regler”

Aalborg Kommune afventer også
Ud over, at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune ønsker at afvente Statens analyse, lægger kommunes beslutning sig samtidig op ad Aalborg Kommunes vurdering om at afvente en endelig udmelding fra staten.

”Vores beslutning, i Jammerbugt Kommune om at afvente udmeldingen fra ministeriet, har vi taget på et bredt grundlag. I vores vurdering, har vi også skelet til andre kommuners beslutning, herunder Aalborg Kommune. Som os mener de, at det med vores nuværende kendskab til vindmølle bekendtgørelsens forhold til EU-retten, er mest fornuftigt at afvente det endelige udfald fra staten”, forklarer Jens Christian Golding, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar