• onsdag , 24 april 2024

Kirken beholder vetoret i byggesager

AF CHRISTIAN BIRK, Kristlig Dagblad 19. maj 2017

Efter kritik fra biskopper dropper regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet forslag om at fratage kirken en særlig indsigelsesret i byggesager. Efter kritik fra kirkens side er regeringen og forligspartierne bag en ny planlov vendt på en tallerken.

Stiftsøvrighederne, der varetager kirkers interesser i byggesager, beholder alligevel sin særlige ret til at gøre indsigelse mod nybyggerier. Det fremgår af et svar fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til Folketinget.

Læs også: Kirker mister indflydelse i byggesager med ny planlov. ”Baggrunden for ændringen er at afspejle den særlige rolle, som kirken har i det danske samfund og sikre, at den kommunale planlægning tager hensyn til kirkerne som del af den danske kulturarv,” skriver ministeren.

Som statslig myndighed har stiftsøvrighederne, der består af biskop og stiftamtmand, historisk haft mulighed for at bremse eksempelvis boligejendomme eller vindmøller nær kirker. Men den særlige indsigelsesret forsøgte regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at udfordre med det første udspil til en ny planlov.

/pba: Borgere der bor tæt på en kirke kan alligevel fortsat opnå beskyttelse mod kæmpevindmøller

Læs også:

Vindmøller vandt over kirke

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar