• lørdag , 18 maj 2024

Debat: Turebylille-møllerne er en dårlig forretning for klimaet

Borgmester Knud Erik Hansen ønsker i mandagens Sjællandske Bregentved tillykke og mener, godset nu er kommet på landkortet med de fem, nye kæmpevindmøller ved Turebylille. Men hvilket kort?

Ikke et kort over vindressourcer, for så havde formuleringen været en anden: Turebylille er blandt de områder med landets dårligste vindressourcer.

Hvis greven på Bregentved kendte til landets el-forbrug, så havde hans formulering nok også været en anden: Danske vindmøller leverer IKKE 42% af danskernes el-forbrug, men har en produktion som SVARER til 42% af danskernes el-forbrug. Hvilket ikke er det samme.

Blot fordi Turebylille-møllerne kan yde maksimalt 17.000 kW, så betyder det ikke, at el-nettet har brug for den el og i de perioder, hvor de producerer. Tværtimod, når det blæser kraftigt, så producerer de fleste møller i Danmark samtidig maksimalt, og velplacerede vindmøller har gjort det en rum tid før Turebylille-møllerne.

Derfor producerer Turebylille-møllerne ikke el til 18.000 husstande, men til eksport til dumping-priser for under 20 øre/kWh.

Hvorfor ofre naboerne og et smukt landskab for en dårlig forretning? Hvorfor udhule kommuneplanen endnu engang? Faxe Kommuneplan 2013 vedr. Turebylille-området: ”… tekniske anlæg bør tilpasses med respekt for kulturmiljøet med hensyn til beliggenhed, skala og udformning”. Det gør 150 m høje vindmøller ikke.

Borgmester Knud Erik Hansen er sat til at beskytte naturværdierne og borgerne i Faxe kommune. Ikke sat til at fremme møllekonsortiers økonomiske interesser. Hvis vindmøllerne havde været placeret på en bedre lokalitet, havde de produceret mere strøm, og både klimaet og samfundet havde fået bedre udbytte af denne investering.

Kæmpevindmøller står bedst på havet, hvor de producerer mere el, og hvor det bliver billigere og billigere at opføre dem.

Klik her for at se llustration:  Kort over vindressourcer i Danmark.

Af Erica Heyckendorff, Sørupvej 38, 4684 Holmegaard

Bragt i Sjællandske den 2. januar 2017

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar