• lørdag , 2 juli 2022

Debat: Hvem arbejder for hvem?

Når Danmarks Naturfredningsforening i tæt samarbejde med Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien udarbejder reklamemateriale til, hvordan man vil påvirke kommunerne til at opsætte endnu flere vindmøller, laver klimaaftaler med kommunerne etc., må man stille sig selv spørgsmålet ”Hvem arbejder for hvem?”

Arbejder DN på at forbedre vores natur, når de vil ”se en kraftig udbygning af vindkraft både på land og på havet”, når DN vil tillade møller opstillet i områder meget tæt på Natura2000-udpegede områder, fredede bygninger og gravhøje uden at løfte et øjenbryn?

Kan det tænkes, at det i virkeligheden er Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien, der blot bruger DN som et skalkeskjul for, at miljøbevidste danskere ikke skal opdage, hvad der foregår lige for næsen af os?

For at lovliggøre vindindustriens overgreb på naboer til vindmøller, pakkes det ind i fine foldere, der skal forestille at oplyse os om vindenergiens fortræffeligheder. Alt sammen under dække af at ville det bedste for naturen!

DN mener, de nuværende regler om støj fra vindmøller og kommende regler for lavfrekvent støj er og vil være tilstrækkelige til at undgå væsentlige støjgener. Intet kan være mere forkert! Vore medmennesker, der bor naboer til vindmøller har ingen retsbeskyttelse i den nuværende bekendtgørelse, hvor støj beregnes og ikke måles.

Det er efterhånden kendt stof, at en given støj over en given periode forbindes med hovedpine, stress, irritabilitet og søvnforstyrrelser. Ubalancer, som kan føre til alvorlige sygdomme som højt blodtryk og med tiden hjertekarsygdomme.

Det er på høje tide, at der kommer gennemsigtighed på et ellers meget lukket område.

Sig dog tingene, som de er: DN støtter vindindustrien og er ligeglad med vores natur og vores medmennesker.

Af Marianne Byskov, Viborg

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 24. januar 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar