• lørdag , 18 maj 2024

Debat: Tag hensyn til vindmølle-ramte

Vindmølleindustrien er ved at løbe tør for argumenter og må derfor som en sydlandsk fugleart, gentage sig selv og sine alternative virkelighedsopfattelser i forhold til vindmøllers frikendelse for sundhedsrisiko for naboer, bosiddende inden for støjgrænser, fastsat i en Vindmøllebekendtgørelse, hvor beskyttelse af mennesket ikke indgår.

Almindelige mennesker, der på den ene eller anden måde er blevet ramt af vindmølleindustrien/ vindspekulanternes hærgen i Danmark, giver udtryk for, de lider, efter at de er blevet vindmølleramte.

Der er tale om mennesker, der er bekymrede for naboskabet til disse kæmpevindmøller og den mulige sundhedsrisiko, der eksisterer ved udsættelse for konstant støj, vindmøllestøj gennem 30 år – også om natten. Møllerne, der opstilles i dag kommunalt, er op til 150 m høje, hvilket rent faktisk er højere end Keopspyramiden og en vingediameter svarende til en superligafodboldbane.
Dette faktum taget i betragtning, kan ethvert selvstændigt tænkende menneske vist sige sig selv, vindmøller larmer og er visuelt markant ødelæggende for en idyllisk landejendoms herlighedsværdi og de bosiddendes livskvalitet. Møllerne er i dag så store, at luftfartsmyndighederne kræver lysafmærkning, således flytrafikken ikke bringes i fare. Når vindmøllenaboer kontakter øverste sundhedsmyndighed for at søge svar på, hvorvidt de skal være bekymrede i forhold til deres børns helbred ved langtidsudsættelse for vindmøllestøj, er svaret fra øverste sundhedsmyndighed – vi ved det ikke!

Landsforeningen er ikke imod vindmøller, men vi ønsker en bekendtgørelse, der beskytter mennesker. Dette er, hvad alle disse frivillige og ulønnede mennesker kæmper for og bruger al deres fritid på.

Vindmølleindustrien masseproducerer via Viden Om Vind angreb på vindmølleramte mennesker, der står i deres livs krise grundet et truende naboskab til en kæmpevind-mølle, højere end Keops-pyramiden, i baghaven.

Disse mennesker kontakter LNTK for information og hjælp. En hjælp, der gives af frivillige, der er oppe imod en Vindmølleindustri/ spekulanter der har uanede midler til rådighed, til at betale sig fra, at masseproducere ”analyser” og ”undersøgelser”. talrige naboer har haft foretræde for Folketinget, målinger har vist, at bekendtgørelsens beregninger ikke er korrekte, og undersøgelser har vist, at 30 pct. af naboer ved nuværende støjgrænser har søvnforstyrrelser. Alle ved, man efter flere år med søvnforstyrrelser bliver påvirket, og ingen ønsker at bo i en bolig, hvor man ikke kan sove.

Derfor skal bekendtgørelsen laves om.

Af Karsten Drøjdal, næstformand i Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller, Tranbjergvej 19, 6818 Årre

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 15. december 2015

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar