• torsdag , 13 juni 2024

Debat: Skjulte dagsordner, snyd og lokumsaftaler i vindmøllelovgivningen

Debat af Poul Nielsen, Pogemosevej 14, 4990 Sakskøbing

Måske skulle Miljøminister Kirsten Brosbøl og hendes Vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp bruge lidt af deres vedvarende energi på, at fortælle sandheden til Folketinget og offentligheden, om hvad der egentlig foregik på alle de hemmelige møder med vindmøllebranchen i 2011, møder der for alt i verden ikke måtte føre til en støjbekendtgørelse, der ville hindre opsætning af møller tæt på menneskers boliger og stalde, og man valgte, måske derfor, at undlade referater af alle disse møder, trods notatpligt.

Den 6. september brugte vicedirektør Claus Torp ellers meget energi på, her i Folketidende, sikkert med det man på “Borgen” blot kalder en nødløgn, at forklare politikere og borgere følgende:
“Jeg bliver nødt til at slå fast, at Miljøstyrelsen hverken er købt af Vindmøllebranchen eller andre parter og intet har at skjule. Som andre myndigheder foregår Miljøstyrelsens arbejde i fuld åbenhed”.

Vicedirektøren fortsatte i JydskeVestkysten den 12. september med endnu et indlæg med overskriften ”Arbejdet med vindmøllestøj foregår i åbenhed”, hvor han også bedyrede, at ”vores bekendtgørelser bliver ikke lavet af vindmøllebranchen”.
Claus Torp havde åbenbart travlt, og brugte meget vedvarende energi, på at tilbagevise nogle læserbreve og Ekstra Bladets afsløring af “lokumsaftalen”, mellem Miljøstyrelsen og vindmølleindustrien.

Jyllands-Posten har 17. december en afslørende overskrift der lyder:
“Hemmelige møder mellem staten og vindmøllebranchen”, og her afsløres det blandt andet, at de nye regler for lavfrekvent støj fra vindmøller, reelt har været uden den store betydning og ikke medført bedre beskyttelse for naboerne.

Flere miljøordførere i Folketinget kritiserer i artiklen den manglende åbenhed i processen og siger blandt andet: “Det stinker og giver mistanke om ført hånd, og er fuldstændig uacceptabelt” og “Der er tale om vigtig lovforberedende arbejde, og på den måde, er det jo svært at finde ud af hvad der er foregået”.

Vindmøllelovgivningen er åbenbart baseret på snyd, skjulte dagsordner og lokumsaftaler, og har desværre betydet at flere og flere mennesker har måttet flygte fra deres boliger på grund af den torturerende støj, der følger med naboskabet til kæmpevindmøller.
Lokalpolitikerne bør ikke gennemføre planer for opstilling af vindmøller, når hele lovgrundlaget med rette er kritiseret.
Man skulle ikke tro det, men jo, vi befinder os i det lille yndige foregangsland Danmark, og når der
ikke er trukket i Folketingets nødbremse for længe siden, opstår mistanken om, at Miljøstyrelsens og Vindindustriens hemmelige lokumsaftaler og skjulte dagsordener, i en eller anden udstrækning har haft politisk accept.

Debatindlægget kan læses i  Folketidende den 9/1 2015. LNtK bringer det her med tilladelse fra debattøren.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar