• onsdag , 29 maj 2024

Naboer fortæller om livet som “vindmølleflygtninge”

 

Familien fortæller til P4-Nord om deres forfærdelige oplevelser, og om det, IKKE at blive hørt og taget alvorligt af myndighederne.

Familien fra Dronningelund er tvunget til at flygte fra deres egen bolig, efter at de i oktober 2013 blev nabo til 6 store Vestas vindmøller.

Afstanden fra boligen til vindmøllerne er ca. 850 meter. Familien kan ikke sove ordentligt, oplever trykken for brystet, hjertebanken, uro i kroppen m.m. Sønnen på 5 år lider og vågner bl.a. med næseblod, hvilket forældrene forbinder med støjen fra vindmøllerne.

Hør P4 Nord den 17/12 2014 

Familien fra Dronningelund har også henvendt sig til folketinget for at få hjælp.
Den 25/11 2014 var de til foretræde for udvalget for Landdistrikter og Øer. Nedenfor er links til deres henvendelse, støjmålinger, kommunens skrivelse m.m..

Som det fremgår har udvalget har også efterfølgende stillet en række spørgsmål til bl.a. miljøministeren.
Af miljøministerens besvarelser fremgår det, at ministeren konsekvent “vender det blinde øje til“.

GÆLDENDE LOVGIVNING BESKYTTER IKKE NABOERNE OG KOMMUNEN MANGLER LOVHJEMMEL TIL AT HJÆLPE FAMILIEN!

Links til dokumenterne på www.ft.dk – heriblandt de ministerbesvarelserne:

  1. Familiens henvendelse 20. november 2014
  2. Spm.68 – udtalelse fra Brønderslev Kommune til henvendelse 20/11-14
  3. Spm. 69 til miljøministeren. Hvilke konkrete ændringer i lovgivning eller andre regler, som skal gennemføres for at give personer, som er plaget af støj fra vindmøller, adgang til på egen bekostning at foretage målinger i bopælen og dermed fremskaffe bevis for omfanget af støjgener?
  4. Spm. 70 til miljøministeren. Hvilke klagemuligheder og hvilken retsbeskyttelse støjplagede naboer til vindmøller har?
  5. Spm. 71 til miljøministeren. Forslag til at forbedre klagesystemet for støjplagede naboer til vindmøller.
  6. Opfølgning på foretræde 25/11-14 fra Dronninglund, om støj fra vindmøller.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar