• søndag , 21 april 2024

“Dette må stoppes nu!” Ulvemosen/Bækhedegruppens opråb: Kommune trodser Natur- og Miljøklagenævnet og fortsætter ulovligt byggeri

Kommune trodser Natur- og Miljøklagenævnet og fortsætter ulovligt byggeri

DETTE MÅ STOPPES NU!

I aftes konstaterede Ulvemosen/Bækhedegruppen (berørte familier i vindmøllesag i Varde) at Varde Kommunes postulat om afvikling af byggeriet i forbindelse med Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede er ren manipulation. Natur og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at den udstedte byggetilladelse er ulovlig. Der eksisterer altså ikke et plangrundlag og byggeriet er dermed KLART ulovligt. Varde Kommune fortsætter dog massiv grundvandssænkning, støbning med cement, med tilhørende jernbinding og der leveres fortsat byggemateriale i massivt omfang til byggepladsen. Arbejdet intensiveres og er på ingen måde under afvikling.

Borgergruppen konstaterede i aftes, at der ledes voldsomme mængder oppumpet vand direkte til Skonager Lilleå med forbindelse til Varde Å og dermed Natura 2000 området VADEHAVET!! Vandet er IKKE undersøgt for forurenende stoffer! Borgergruppen anmeldte forholdet til politiet, som bad Beredskabet rykke ud. Indsatslederen ankom og konstaterede, at udledningen er ULOVLIG og MILJØSKADELIG og skal STOPPES STRAKS.

Indsatslederen havde en langvarig telefonsamtale med en højere placeret person og udsættes tydeligvis for et pres for at træffe en lemfældig afgørelse til bygherres og Varde Kommunes fordel. Det nævnes blandt andet, at det jo vil koste 400.000 at slukke pumperne!!! Indsatslederen fastholder at den er helt gal. Desværre slukkes pumperne ikke – slangerne flyttes kun. Grundvandssænkningen fortsætter altså på trods af at øverste Miljømyndighed har truffet afgørelse om, at der bygges/grundvandssænkes ulovligt, og at konsekvenserne ved at fx grundvandssænkningen ikke er belyst i den obligatoriske miljøvurdering.

Det fuldstændigt HIMMELRÅBENDE er at løsningen på denne sag er, at Varde Kommune i dag “rykker ud ” for at vurdere sagen og foretage vandprøver. På denne måde skal samme mennesker (kommune), hvis beslutning af højere instans er kendt ulovlig og som trodser denne afgørelse “vurdere hvad der skal ske nu”!!! Formålet med at fortsætte grundvandssænkningen på trods af nævnets afgørelse og byggeriet er for de involverede indlysende!! Varde Kommune og bygherre European Energy er selvfølgelig klar over at den massive grundvandssænkning er problematisk og at den miljøpåvirkningsmæssigt ikke kan forsvares i en ny VVM-redegørelse, og derfor forsøger man nu – ganske ulovligt – at gennemføre grundvandssænkningen for at nå støbningen inden kommunens standsningspåbud for aktivitet på pladsen, hvilket først er sat til d. 26 denne måned.

HJÆLP OS OG DEL DETTE!! Hvis alle kommuner kan ignorere afgørelser fra højeste miljømyndighed vil det få katastrofale konsekvenser for miljøet og retssikkerheden!!! HJÆLP OS OG DEL DEL DEL!!!!

Ulvemosen/Bækhedegruppen !!! TAK!!

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar