• fredag , 14 juni 2024

“Det snurrer for vindmøllerne”, læs civilingeniør Søren Kjærsgårds indlæg i Jyllands-Posten, den 2. 8.2014

Læserbreve 02.08.2014 kl. 03:00

Det snurrer for vindmøllerne

AFSøren Kjærsgård, civilingeniør, Ludvig Holbergsvej 16, Grenaa

Kristian Ruby fra firmaet Operate A/S bringer en virkelig god nyhed i Jyllands-Posten 25/7. Nemlig at landvindmøller repræsenterer den billigste måde til fremskaffelse af ny elkapacitet.

Dermed kan vi jo afskaffe alle former for offentlig regulering, produktionstilskud og underhold til en hærskare af energibureaukrater, for overladt til sig selv vil markedet naturligvis vælge den billigste løsning.

Jeg er sikker på, at KR også har en løsning på det lille problem, at vinden varierer en del.

I uge 1 i 2013 var middelydelsen således 1.484 MW, og i uge 2 var den 720 MW. Havde vi haft vindmøller nok, ville vi selv uden termiske kraftværker ikke have behøvet at fryse i uge 1 i 2013, men måske dog lidt i uge 2?

Da landvind er billigst, skal vi bare bygge nogle flere møller. Det vil sikkert også kunne løse det problem, at den lavest konstaterede ydelse i 2013 var 2 MW, og den højest målte ydelse var 4.293 MW. For landmøller giver den billigste strøm.

Efter at Aalborg Universitet for godt en måned siden fyrede en professor, der ud over at være en anerkendt videnskabsmand også var kritisk over for vindmøllestøj, kan vi jo også være helt sikre på, at støjforurening fra vindmøller ikke er noget problem.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar