• mandag , 20 marts 2023

Afgangsprojekt fra 2012: Værditabsordningen – fremmes den lokale opbakning til vindmøller?

L10LM_kbh201202

Den meget grundige og udførlige undersøgelse belyser hele emnet om værditabsordningen i Danmark. I indledningen får vi et indtryk af vindindustriens holdning til den: “Vindmølleindustrien er selvsagt stadig mod ordningen, primært ud fra en betragtning om, at den er med til at give vindmøller et dårligt ry på hjemmemarkedet, men også på eksportmarkederne.”

Og: “Det er fortsat selve signalværdien i ordningen, der bekymrer.”

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar