• torsdag , 20 januar 2022

Brev fra Frie Elforbrugere

Brev-116

Klik og download PDF

Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen
Miljøminister Kirsten Brosbøl
Skatteminister Morten Østergaard
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Klima-, og Energiudvalget
Miljøudvalget
Skatteudvalget
Vindmøllevanvid – til endnu et Verdensmesterskab
Idealisters og visse politikeres ønske om, at Danmarks energiforbrug i fremtiden skal dækkes af VEproduktion
(såkaldt grøn energi) i stedet for afhængigheden af fossile brændsler, er umiddelbart
udmærket.
MEN – der skal være rimelig balance mellem produktion og forbrug samt de priser, der betales derfor.
Størrelsen på tilskud/overpriser for VE-produktion må ikke være styrende.
Især ikke når beløbene betales til polstring af producenters pengetanke eller til kommunale og statslige
skatteobjekter med momstillæg m.m.
Den 20. februar 2014 var i Danmark installeret 5.924 vindmøller med kapacitet på 4.795 MW.
Besluttende magthavere arbejder ihærdigt på at øge antallet og kapaciteten på vindenergi.
Desværre har de tilsyneladende ingen vilje eller forståelse for, at vindmøller kun producerer energi under
gode vindforhold og slet intet ved svage eller stillestående vinde.
Der mangler ligeledes erkendelse af og forståelse for, at el skal anvendes i produktionsøjeblikket.
El kan ikke opbevares på rentabelt vis.
Tilsyneladende fattes reel viden om, at vindmøllekapaciteten er langt større, end den kan udnyttes.
I året 2013 forekom det højeste forbrug den 24. januar, hvilket krævede en kapacitet på 6.138 MW.
Det mindste forbrug forekom den 4. august, hvilket kun krævede en kapacitet på 2.277 MW.
Ud over vindmøllernes kapacitet på 4.795 MW er der i Danmark kapacitet på rundt regnet 10.000 MW.
Den findes i form af centrale- & decentrale kraftværker, som delvis er bemandede og driftsklare til at tage
over, når vindmøllerne ( som anden VE-anlæg har første prioritet og produktionsret ) ikke kan levere den
nødvendige energi.
Flere af disse kraftværker er midlertidig taget ud af drift eller ”lagt i mølpose”.
Med en vis varsel kan de blive produktionsklare.
El-forbrugerne kræver el-energi i tilstrækkelige mængder og til hver en tid.
Det kan synes nationaløkonomisk uforsvarligt at udbygge vindmøllekapaciteten yderligere.
Den nuværende kapacitet er mere end det dobbelte, af det nødvendige ved absolut højeste forbrug.
I almindelighed anbefales 20 % over højeste forbrug som fuldt ud forsvarligt.
Derfor henstiller Frie Elforbrugere:
Byg ikke flere vindmøller før deres produktion kan sælges til markedspris.
Tilskud/overpris belaster kun forbrugernes betalinger over el-regningerne.
Med venlig hilsen
Frie Elforbrugere
06.03.2014
v / formand
v / næstformand
H.C.Schjerning
Niels Gundersen
Kærparken 1, 9800 Hjørring
Sallingvej 47, 9500 Hobro
98 92 93 50
98 52 01 60
mail: schjerning@stofanet.dk
mail: niels.gundersen@me.com

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar