• søndag , 21 april 2024

På tide med grøn realisme

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at Dan­mark skal omstilles til grøn energi og være uaf­hængig af fossile brændsler i 2050. I det energi­forlig, som blev vedtaget sidste forår, blev udgifterne ved omstillingen udregnet til at koste den gennemsnitlige danske husstand 1.300 kr. om året frem til 2020.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar