• torsdag , 20 juni 2024

Debatoplæg, Vindmøller ved Klink i Vejle Kommune

Vejle Kommune har i Vindmølleplanen for Vejle  Kommune udlagt en række områder til  opstilling af vindmøller, herunder et område ved
Klink vest for Give.

Grønbjerg – Langelund Vindmøllelaug I/S  ønsker at fjerne 3 eksisterende vindmøller og  opstille 3 større vindmøller på næsten samme
lokation.

Projektet indebærer, at der skal gennemføres  en vurdering af virkningen på miljøet (VVM)  samt udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering af planforslagene, inden  kommunen eventuelt kan meddele en tilladelse.

Download hele debatoplægget (PDF) på www.glinfo.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar