• tirsdag , 28 maj 2024

Spm. om, hvor mange MW vindmøllekapacitet der yderligere kan indpasses i det bornholmske energisystem, til klima-, energi- og bygningsministeren

Spørgsmålets ordlyd:
Der pågår på Bornholm en diskussion af, hvor mange MW vindmøllekapacitet der yderligere kan indpasses i det bornholmske energisystem, idet målet på sigt er at blive 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi.

Læs hele Per Clausens spørgsmål til klima-, energi- og bygningsministeren på www.ft.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar