• torsdag , 13 juni 2024

Haderslev: Forslag til vindmølleplan

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 32-2009, Vindmølleplan for
Haderslev kommune samt miljøvurdering

Haderslev byråd godkendte den 28. august 2012 forslag til kommuneplantillæg 32-2009 som hermed udsendes til offentlig høring i 8 uger. Desuden blev det godkendt at den udarbejdede miljørapport med miljøvurdering samtidig offentliggøres med en 8 ugers frist til at komme med bemærkninger.

Læs mere på www.haderslev.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar