• mandag , 3 oktober 2022

Møllenaboer melder Vattenfall til politiet

Beboerne på tre naboejendomme til Hagesholm Vindmøllepark har anmeldt Vattenfall til politiet for ikke at overholde kravene til støjgrænser og dokumentation.

Læs hele artiklen fra d. 12. juni 2012 på www.dr.dk

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Jens Rasmussen
  13. juni 2012 at 09:54 Svar

  Det er helt forkert at trække de “gamle” møllers kildestøj fra i beregningen af nabostøjen ved en kontrolmåling. Den skal altid lægges til. Bekendtgørelsen fortæller direkte, at samtlige møllers støj, skal indgå i beregningen af naboens støj.

  Hvis man har trukket de gamle møllers støj fra som en baggrundsstøj i forbindelse med selve målingen af de nye møllers kildestøj har man muligvis skabt en unødvendig målefejl.
  Målingen skal jo måle kildestøjen på de “nye” møller og de “gamle” møller kan standses mens man måler. Hvis man i stedet har ladet de gamle møller køre mens man målte de nye, risikerer man at skabe en målefejl på støjen fra kilden på de “nye”. Det kan hurtigt føre til en underdrivelse af kildestøjen på 2 til 3 dBa for de “nye” møller.

  Naboerne ved Hagesholm Vindmøllepark har foretaget nogle meget dygtige skridt ved at måle omdrejningshastigheden på møllerne (kontrol af støjdæmpningen) sammen med granskningen af kontrolmålingen af mølleparkens støj. Resultaterne af dette er så interessante for mange andre nabogrupper og borgere i almindelighed, at jeg vil opfordre naboerne ved Hagesholm til at lægge hele dokumentationen frem her på hjemmesiden:

  I. Omdrejningsmålingerne: Vi har set videoerne, men hvordan kan tællingen af omdrejninger pr. minut vise noget om en støjdæmpning på de pågældende møller på de pågældende tidspunkter osv.?

  II. Kontrolmålingen gennemført af DELTA: Hvad står der i målerapporterne? Hvordan passer målingerne med referencestøjen for de pågældende møller fra Siemens? Ved at lægge en kopi af målerapporterne frem, kan andre naboer og offentligheden få gavn af jeres arbejde. Kommuner og naboer i andre egne af landet, kan studere forholdene med henblik på at undgå lignende problemer andre steder

  Sagen ved Hagesholm Vindmøllepark viser meget tydeligt, hvordan vindmølleplanlægningen mangler gennemsigtighed.

Skriv en kommentar