• søndag , 21 april 2024

Bag om Viden om Vind

Efter at have læst kronikken af sekretariatsleder Henrik Vinther, Viden Om Vind, om de store landbaserede vindmøllers velsignelser og nærmest bagatelagtige problemer i JP 30/3 – og snuset til hans ”folkeoplysnings” ….

Læs hele læserbrevet fra d. 10. april 2012 på www.jp.dk

Relaterede indlæg

3 Kommentarer

 1. Peter Kristensen
  11. april 2012 at 10:44 Svar

  Og jeg dømmer så selv.

  Viden om vind hjemmesiden har nemt forstålige argumenter, der enkelt forklarer og sammenligner de forskellige typer lyde, således at man relativt hurtigt får en forståelse af emnet. Hjemmesiden forklarer simpelt dens synspunkter (og skjuler ikke sit tilhørelsesforhold).

  stilhed.eu kommer med, hvad jeg kun kan se som konspiratoriske men meget højtråbende argumenter, dog uden en (for mig) gennemskuelig argumentation. Der henvises til nogle udenlandske undersøgelser, men jeg savner stadig en del sammenlignelige fakta.

  Så jeg dømmer selv og vælger – som et meget stort flertal af danske borgere og et stort folketingsflertal, at vi bliver nød til at opsætte vindmøller, for at dække vort strømforbrug – og lad det så genere så få som muligt.

 2. Lars Klottrup
  12. april 2012 at 12:16 Svar

  Og jeg dømmer så selv.

  Under dække af at repræsentere almenhedens interesse påstår Henrik Vinther fra Viden Om vind i JP fra den 30. marts, at den aktuelle debat om opstilling af vindmøller er skæv.

  Henrik Vinther bruger selv skæve argumenter til at underbygge sin påstand.

  For det første det velkendte med, at vindmøller frigør os fra import af fossile brændstoffer fra politisk ustabile områder. Det var rigtigt, hvis olie blev brugt til at producere strøm med. Men det gør olie stort set ikke.

  For det andet den fortærskede sammenligning mellem motorveje og vindmøller. Denne sammenligning er imidlertid helt forfejlet ud fra et nabo-synspunkt.

  De danske støjgrænser for vindmøller på 44 decibel på landet tillader nemlig, at 22 procent af naboerne føler sig stærkt kronisk generet. Til sammenligning føler 8 procent af naboerne til stærkt trafikerede veje sig generede ved støjgrænsen for vejstøj. Vindmøllestøj er således meget mere generende end andre støjkilder.

  For det tredje bruger Henrik Vinther det velkendte trick med at iklæde industrielle særinteresser i almenhedens smukke klædedragt.

  I Henrik Vinthers fortælling er de slemme særinteresser kommunerne og borgerne. Nærdemokratiet tillader sig frækt nok at stille spørgsmålstegn ved fornuften i studenter-folketingets ukritiske vindmøllebegejstring og talen vindmølleindustrien efter munden.

  Vindmøller som udtryk for almenhedens interesser ville være en smuk fortælling, hvis den ikke lige var Kejserens Nye Klæder om igen. Vindmøller drejer sig ikke om almenhedens interesser. De drejer sig om vindmølleindustriens særinteresser i at tjene penge på naboernes bekostning. – Om særinteressernes forrang frem for nærdemokratiet og borgerne.

  Så ja, vindmølledebatten er skæv. Den øgede risiko for naboernes helbred fra vindmøllestøj ignoreres af vindmølleindustriens skriverkarle som Henrik Vinther.

  Viden Om Vind synes at være et vildledende navn for en organisation, der finansieres af vindmølleindustrien. VindVid ville være mere dækkende.

 3. Jan Williams
  12. april 2012 at 18:51 Svar

  Peter Kristensen noterer vedr. et læserbrev der kritiserer hjemmesiden Viden om Vind: “Så jeg dømmer selv og vælger – som et meget stort flertal af danske borgere og et stort folketingsflertal, at vi bliver nød til at opsætte vindmøller, for at dække vort strømforbrug – og lad det så genere så få som muligt”.

  Og jeg dømmer også selv. Så fordi et flertal af danske borgere har ladet sig forføre til at tro, at vindmøller vil komme til at spiller en større rolle vedr. vor fremtidige energiforsyning, så skulle jeg ukritisk tro det samme? Det kræver jo at jeg skulle pantsætte min sunde fornuft! Det mener jeg er uklogt.

  For ud over at el-produktionen fra vindmøller mildest talt er ustabil, og især fra de møller der af uransagelige årsager stadig forsøges at blive opstillet på land under ringe vindforhold, så er det jo faktisk kun nogle sølle procenter møllerne yder i energitilskud for at dække vort energibehov. Men det ved Peter Kristensen muligvis i forvejen, for han skulle vel tilfældigvis ikke selv være beskæftiget i vindbranchen? Lidt åbenhed derom ville da gavne!

  Men pyt være med. For det allervigtigste er, at blot fordi flertallet mener et, så behøver dette jo selvsagt ikke være det rigtige! Og slet ikke hvis flertallet har ladet sig forføre, eksempelvis som den danske befolkning er blevet det af en yderst smart Vindlobby, der præcist ved hvilke knapper de skal trykke på, nemlig dem der er grønne og hvorpå der står skrevet klima, miljø, og tænk på dine børnebørn.

  Og angående netop eksempler på folkeforførelser er historiebøgerne jo nærmest overfyldte. Her skal dog blot nævnes et enkelt, nemlig det Tredje Rige, som jo Leni Rifenstahl og Göring til fulde forstod at markedsfører som ny og bedre tider for det tyske folk, men som jo i stedet førte til grusdynger, menneskelig fornedrelser, grusomhed og død.

  Så derfor: stol ikke blot på folkeflertallet, og aldrig hvis dette folk har været udsat for propaganda!

  Brug derfor i stedet din sunde fornuft og døm selv!

Skriv en kommentar