• onsdag , 12 maj 2021

Det er muligt at opsætte 141 kæmpevindmøller i Guldborgsund

Her ligger de: De 36 områder, hvor Guldborgsund Kommune har vurderet, at der kan ligge minimum 109 og maksimum 141 kæmpevindmøller på 125-150 meters højde. De ligger i klynger, hvor de mindste består af 2 møller, og de største af 8 møller.

Relaterede indlæg

4 Kommentarer

 1. lone jensen
  23. maj 2012 at 18:06 Svar

  vi har brugt 19 år a hvors live på at sæt skove og pæn natur i reersø, nu er tiden endlig blivet til at vi kan nyd den dagli gang a alt vildt , som man mangle da vi flyttede her til, til for tilskud til skov, fordi lolland mangle skove, så jeg har stor modstand, at se en vindmølle her i om rådet op til min skov, vh lone jensen

  • Anders Christensen
   25. maj 2012 at 22:03 Svar

   Af de 141 møller er det planlagt, at 3-4 af dem kan stå på marken ‘Agerup Skov’. Som nogle af de nærmeste naboer (~ 600 meter) støtter jeg på det kraftigste Lone Jensen’s modstand imod dem. Det er påviseligt, at lavfrekvent støj kan virke kraftigt generende (både som lyd og trykken for ørerne). Der er endnu ikke konklusiv evidens for varige helbredsskadende virkninger for lavfrekvente bølger, som det fx er for det højfrekvente område. Men der er tvivl. Det kan altså ikke udelukkes. Det synes jeg er for stor en risiko at løbe. Man ved fx at lavfrekvente elektriske og magnetiske felter kan give sanseforstyrrelser, især synsforstyrelser.
   Venlig hilsen
   Anders Christensen, Reersø 17, Sakskøbing

 2. Poul Nielsen
  30. maj 2012 at 06:53 Svar

  Til alle borgere i Guldborgsund Kommune ! Vi har fået endnu en chance !
  Benyt jer af denne chance !
  Fristen for indsendelse af ideer og kommentarer til Guldborgsund Kommunens idefase for vindmølleplaceringerne er udskudt til 27. juni 2012, altså en måned.
  Det skyldes, at kommunen er kommet til at opgive to forskellige emailadresser til indsendelse af kommentarer, og den ene eksisterede ikke.
  Der er med andre ord en måned til at sende også din kommentar ind.
  Høringssvar sendes til: natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk
  Venlig hilsen
  Poul Nielsen, Pogemosevej 14, Sakskøbing

 3. Lars Hørl
  26. juni 2012 at 21:18 Svar

  til Guldborgsund kommune.
  som genbo til et af de påtænkte steder for opsætning af vindmøller vil jeg gernme fremkomme med følgende
  indsigelser:

  Det er prisværdigt at man ønsker at fremme den grønne energi desvære går dette ud over den omkringliggende natur
  i form af støj og gene for naturmiljøet og oplevelelsen deraf.
  uanset placering vil det skæme og er derfor ikke en god ide.
  Hvis man er af den ide at vindmøller er energimæsigt nødvendigt og vil bidrage med mindre belastning
  af naturen pga. det reducerede forbrug af fossile brændstoffer, vil det
  være logisk at placere sådanne på steder der ikke bebos eller befærdes af mennesker.
  Det eneste indlysende sted for sådan placeringer er vindmøller til havs.
  Det er ikke sund fornuft at placere disse på land, da de uanset placering vil være til gene for enten naturoplevelse, mennesker og dyr – eller alle delle.
  jeg skal derfor opfordre til en pricipbeslutning om at finde placeringer til havs af vindmølleparker.
  de kan også derved give en meget bedre rentabilitet og driftsøkonomi pga. den cental placering og samlede rationelle drift.

  Endelig skal jeg opfordre til at høringsfriten udsættes yderligere 3 måneder, da der ikke har været tilstrækkelig offentliggørelse af disse forslag.
  Som eksempel kan jeg nævne at jeg fik kendskab til dette 2 dage før fristens udløb.
  Der bør orienteres direkte til de borgere i de 141 områder der er udset som placering.

  med venlig hilsen

  Bønnetvej 24
  4871 Horbelev

Skriv en kommentar