• onsdag , 29 maj 2024

Modstand mod vindmøller

Energi fra vindmøller er en god idé – det mener en mand fra Nordfyn og det gør Danmarks Naturfredningsforening faktisk også. Alligevel bremser foreningen nu opstillingen af den nordfynske vindmølle.

Se hele indslaget fra d. 3. januar 2012 på www.tv2fyn.dk

Relaterede indlæg

4 Kommentarer

 1. Jesper Sørensen
  5. januar 2012 at 22:15 Svar

  Hvor er DN når KÆMPEvindmøllerne skæmmer landskabet ? Små husstandsvindmøller bremses af DN, mens de store møller opstilles uden protester. Og når begrundelsen er, at møllen “skæmmer landskabet” og at man ikke får det “klare vide udsyn over landskabet” bliver historien ikke mindre grotesk.

 2. Mads Hovmand
  18. oktober 2012 at 13:50 Svar

  Der planlægges opstillet 4 mega-møller, 150 m høje, på et naturskønt område på Sparresholm gods, Næstved kommune.

  Vi er lamslåede over, at et enstående “guldalderlandskab” skal ødelægges.

  Naboerne er i oprør

 3. Erica Heyckendorff
  9. november 2012 at 20:41 Svar

  Næstved Kommuneplan 2009-21 er den første kommuneplan efter stafetten er gået fra det gamle Storstrøms Amt til den nye, store Næstved Kommune. I den forbindelse er 100 kulturmiljøer blevet beskrevet med ønsket om ” at gøre en særlig indsats for at bevare og synliggøre de værdier, der ligger i kommunens kulturmiljøer”.
  Derudover skrives, at ”bevaring af kulturmiljøerne er væsentligt, fordi en kommune med velbevarede kulturmiljøer sammen med god, velbevaret natur også er en kommune, som det er attraktivt at bosætte sig i og at etablere erhvervsvirksomhed i”.
  Det er en målsætning, som er prisværdig, og som jeg meget enig i: Velbevarede kulturmiljøer og bevaringsværdige huse trækker nye borgere til – ofte ret resursestærke, nye borgere.
  Blandt de 100 kulturmiljøer beskriver Næstved Kommune Sparresholm som ét kulturmiljø ud af 11 i kategorien Herregårdslandskaber. Kommunen er stor, så det er fornemt at være blandt de udvalgte.
  I kulturmiljøbeskrivelsen under ”Sårbarhed” skrives dette om Sparresholm: ”Sparresholms hovedbygning og markante ladegårdsanlæg er sårbart over for væsentlige ændringer i det arkitektoniske udtryk samt endvidere sårbart overfor markant omlægning af naturområdet omkring anlægget. De store skovarealer og alléerne er sårbare over for funktionstømning og fældning. De mindre ejendomme omkring Sparresholm med tilknytning til stedets historie som for eksempel tjenesteboliger er sårbare overfor funktionstømning, manglende vedligeholdelse og nedrivning. ”Det er også en smuk beskrivelse og passer fint med oplevelsen på stedet.
  Men så bliver jeg forvirret: I samme kommuneplans tillæg nr. 9 skrives, at der i netop dette herregårdslandskab kan opstilles ikke mindre end 4 kæmpevindmøller på op til 140 m. Det kan betegnes som lidt af en ”omlægning af naturområdet omkring anlægget”! Og som om det ikke nok, så opererer projektbeskrivelsen fra ansøgeren med 4 stk. 149,9 m høje møller. På vindkort kan forklaringen findes: Der er ikke de bedste vindforhold for vindmøller i den skovlomme, som de agtes placeret i.

  Og hvad sker der med de tidligere landarbejderboliger? I beskrivelsen af kulturmiljøet skrives, at disse boliger er ”sårbare overfor funktionstømning, manglende vedligeholdelse og nedrivning”. Ikke desto mindre kan man i hvidbogen til kommuneplanen læse, at ”Godset er villigt til at nedlægge nogle af sine egne boliger…”.
  Men hvem vil bo i disse tidligere tjenesteboliger, beliggende blot 4-600 m fra 4 store vindmøller? Og hvem skal bo i den fredede hovedbygning, hvis man ikke kan sove for møllestøj om natten?

  Der må være begået en fejl; det er som om, den ene hånd ved ikke, hvad den anden hånd gør.

  Men det kan der jo heldigvis stadig rettes op på ved at forkaste Sparresholm som potentielt vindmølleområde. I kan som politikere tage initiativ til at vise, at Næstved er en kommune, der byder på mange smukke lokaliteter og vitterlig gør sit til at bevare disse særlige kulturmiljøer og tager sin egen natur-, kulturmiljø-, og bevaringspolitik alvorlig.

  Erica Heyckendorff

 4. Jesper Strøm
  7. juni 2016 at 08:22 Svar

  Må børn blive taber i de voksnes jagt på guld?
  Vi er en næsten hel normal familie på 4 bosiddende i den norlige del af varde kommune mor arbejder ved vej og park, far er selvstændig smed Mia er 6 år og går sfo gry er 3 år Ci bruger og går i børnehave. Alt er fryd og gammel her på det nedlagte landsted hvor fuglene kvidder og bladene risler i vinden. Men der er ugler i mosen en person ved navne Peter stupkær ejer af et firma der heder Best Energy har besluttet at vi skal være offer for hanes næste millionforretning. Han vild sætte en nogen kæmpe vindmøller op i nabolaget (da vi bor 50m fra kommune skel til Rinkøbing / Skjern kommune har vi i den første tid kun fået info fra vores gode naboer for møllerne skal stilles op i kommune skelet) vi er bestemt ikke begejstret for at få 150 m høje larmende møller plantet midt i nabolaget. og for os her på nr. 10 kan det blive en ren katastrofe. Med udsigt til at miste en stor del af vores husvadi vild vi blive stavnsbundet til stedet. Og hvad så med Gry der har CI (kunstig hørelse) det er almenlig kendt at støj kan være et stort problem for børen med høretab det trætter dem og i værste tilfælde vild det påvirke deres udvikling i negativ retning.
  Der skal lige bemærkes at hvis man kikker på et vind kort over Hejmdal/ Påbøl plantage er det et usædvanlig dårligt område at sætte vindmøller op i så det drejer sig jo ikke om effektiv grøn energi. Men der i mod om at en person har de rigtige kontakter og indblik i hvordan man hiver støtte millioner ud af staten.
  Men der det rimelig at stavnsbinde mennesker på denne måde og i dette til fælde hvor der kan være støre konsekvens en bare irriterende lyd og blink fra vingerne.
  Hvad syndes I???????
  Når ja hvis vi mister en stor del af vores husvadi er det nok også slut med en kassekredit i fares firma så må det jo lukke og slukke med det er en biting i forhold til det med Gry.

Skriv en kommentar