• lørdag , 21 maj 2022

Vindmøller: Hellige roterende køer

Miljøstyrelsen har langt om længe indset, at de gældende regler om støj fra vindmøller ikke altid beskytter naboerne mod generende lavfrekvent støj. Alligevel er der ikke udsigt til mere fred inden døre med den nye bekendtgørelse, som er på trapperne. De strategiske og erhvervsmæssige interesser er for store.

Læs hele Weekendavisens artikel fra d. 9. december 2011

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Lars Klottrup
  9. december 2011 at 21:45 Svar

  De strategiske og erhvervsmæssige interesser er så store, at 80% af naboerne til kæmpevindmøller må finde sig i at blive udsat for over 20 dB lavfrekvent støj, selv om den reviderede bekendtgørelse er overholdt.
  Det skyldes, at den reviderede bekendtgørelse arbejder med isolationstal der forudsætter, at alle huse på landet er isoleret efter nyeste standard. Og at der tillades en overskridelse af den lavfrekvente støjgrænse på 20 dB med 2 dB i vejledningen til bekendtgørelsen. Det tillades der ikke for andre industrianlæg. Men vindmøller er jo …… – en hellig roterende ko!

 2. Karen Rasmussen
  16. december 2011 at 17:07 Svar

  En “en hellig roterende ko” det er præcis hvad vindmøller er og der er overvægt af dens “deciple” både i folketinget og for Skanderborg kommunes vedkommende også i byrådet! Jeg vil beskrive Skanderborg kommunes politik omkring vindmøller som en omgang “signalpolitik”

  Læs referat fra miljø og planudvalgsmøde den 5 december 2011

  Indstilling
  Teknisk Chef indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for områderne A, D og G, således at princippet om opstilling af vindmøller i grupper med 3 fastholdes.

  Miljø og planudvalget har valgt ikke at lytte til deres teknisk chef.

  Beslutning i Miljø- og Planudvalget den 05-12-2011
  Miljø- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for de områder, som er nævnt ovenfor i resumeet, dvs. områderne A, C, D, F, G, H og E-21.

  Læs hvor høj grad af arrogance Klaus Leick (SF) formand for miljø og planudvalget, ligger for dagen i nedenstående artikel. Plan og miljøudvalget i skanderborg kommune går stik imod teknisk chefs anbefaling, når de arbejder hen imod 7 vindmølleopstillingssteder, på trods af at kun 3 er fundet egnet

  :http://dinby.dk/hoerning/der-skal-snart-blaes-
  paa-vindmoellerne?minby=galten#minby:galten
  Citat ugebladet:
  Vi er vant til at kigge på skorstene og mobilmaster i landskabet. Men vi kan lige så godt vænne os til, at der snart står kæmpevindmøller på 125 meters højde, når vi kigger ud ad vinduet.
  Sådan nogenlunde lyder konklusionen på et af snart mange møder om den vindmølleplan, der er på vej til kommunen. I denne uge kiggede miljø- og planudvalget i Skanderborg på en stak visualiseringer af møllerne.
  Politikerne besluttede at anbefale, at man skal arbejde videre med i alt syv placeringer af to-tre møller per sted. I februar skal et kommuneplantillæg om sagen derefter ud i høring, og i den forbindelse får borgerne mulighed for at sige deres mening på borgermøder.
  Der kommer møller
  Allerede til efteråret kan de første møller sandsynligvis begynde at blive rejst. At der kommer møller i landskabet er der nemlig ikke tvivl om – også uanset protester, mener formand for miljø- og planudvalget, Claus Leick (SF):
  »Jeg går bestemt ud fra, at af det antal møller, 15-20 stykker, som vi udpeger på de syv placeringer – så bliver nogle af dem også bygget. Rigtig mange borgere i kommunen går ind for vedvarende energi – så må møllerne jo også nødvendigvis stå et sted,« siger udvalgsformanden.

Skriv en kommentar