• fredag , 14 juni 2024

Landsforeningens høringssvar til revideret bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har modtaget begge versioner af høringsudkastet – hhv. d. 3. og 7. november 2011 – med forskellige støjisolationstal.

Landsforeningen har flere indvendinger. Vi mener ikke, at de foreslåede regler og beregningsmetoder for lavfrekvent støj vil sikre naboer til industrielle vindmøller de grundlæggende støjrettigheder, som vil gøre, at de kan føle sig trygge ved at være naboer. Desuden indeholder udkastet ligefrem forringelser, når der sammenlignes med gængs praksis i forhold til kontrolmålinger af lavfrekvent støj fra øvrige industrielle støjkilder.

Læs hele Landsforeningens høringssvar her

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar