• søndag , 4 juni 2023

Kan man høre noget på Langeland?

Lørdag d. 5.11.2011 kunne man læse i Folketidende, at Lolland Kommunes Klima, miljø og teknikudvalg har været en tur på Langeland for at se og høre vindmøller, der er 135 meter høje.

Turen skulle klæde politikerne bedre på til at behandle de vindmølleprojekter, der er i støbeskeen. ”I Tranekær, 600 meter fra de langelandske møller, kunne man simpelt hen ikke høre dem, siger Gert Mortensen”. De kunne heller ikke se dem, for der står ingen vindmøller 600 meter fra Tranekær. Og fra Tranekær kan man ikke kaste blikket frit hen over de ca. 3 km, der er til Lejbølle, hvor der står tre industrielle kæmpevindmøller på ”kun” 133,5 meter (men man kan se dem her fra Lolland og når man sejler med færgen).

Er det de vindmøller, udvalget har besøgt? Det virker ikke særlig seriøst at køre til Tranekær og hjem igen og sige ”vi kunne ikke høre noget”! Men måske kørte Klima, miljø og teknikudvalget faktisk helt til Lejbølle og så de store vindmøller. Det fremgår af avisen, at de ikke hørte dem. Det skyldes nok det faktum, at to af de tre vindmøller stod stille og gør det stadig! Det er jo den slags ting, som naboer til kæmpevindmøller lægger mærke til.

Peter Rasmussen, som er nærmeste nabo på en afstand af 825 meter, har fortalt mig, at to af møllerne er under reparation og kun den midterste vindmølle kører for tiden! Sidste mandag fortalte Gert Mortensen os ved afleveringen af de 346 individuelle indsigelser mod de tre 150 meter høje vindmøller ved Knuthenborg, at udvalget skulle på en tur til Langeland torsdag den 3. november, altså i torsdags. Den dag har den nærmeste nabo noteret sig, at to af de tre vindmøller stod stille! Gert Mortensen konkluderer: vi kunne ikke høre noget! Det er rystende at der tages så lemfældigt på så alvorlige sager. Det havde jeg alligevel ikke troet!
Sidste mandag fik vi også at vide, at udvalget skulle se på kæmpevindmøller sammen med ”nogen” fra Langeland Kommune. Fik udvalget at vide, at Langeland Kommunes byråd på grund af de mange protester fra borgerne, nu har besluttet, at de ikke vil opstille store vindmøller før tidligst, og kun eventuelt, i 2026? Og at der under de 5 års behandling af vindmøllerne ved Lejbølle blev udskiftet 15 byrådsmedlemmer? for venner af vindmøller havde ingen vind i sejlene ved valget.

Fik udvalget fortalt, at støjen fra vindmøllerne løber hen over trækronerne i den 15 hektar store skov i området – lige som når lyden løber langt over vand? Og at støjen falder ned lige efter skoven? Her bor der rigtige mennesker, som i virkeligheden er stærkt generet af støjen fra vindmøllerne. Fik udvalget tid til at veksle et par ord med naboerne?
Det er ikke sandt som Gert Mortensen citeres for i lørdagsavisen, at kommunen ”ikke kan stille andre krav end vedtaget i lovene”. Det kan kommunen sagtens. Det er der andre, kommuner der gør. F.eks. Svendborg Kommune, som nu har vedtaget, at de ikke vil tillade vindmøller, der er over 80 meter høje. Måske skulle udvalget have taget turen til Svendborg også? Og når de alligevel skulle over Tåsinge, kunne de både se og høre de kæmpevindmøller, som blev anledningen til Svendborg byråds skærpede krav. Det havde været en meget lille ”omvej” for at komme endnu mere påklædt hjem til Lolland.
Den nye støjbekendtgørelse, som netop er sendt i høring, er stadig utilstrækkelig, hvis man kigger på virkeligheden for dem, der er naboer til industrielle kæmpevindmøller. Hvis Lolland Kommune vil tage ordentligt hensyn til borgernes liv og helbred, så skal kommunen stille større krav til f.eks. støjgrænser og afstand til vindmøllerne. Det giver loven rig mulighed for!
For tiden har fire landinspektørstuderende fra Aalborg Universitet sat kikkerten for det åbne øje og luppen på lokalplanen om kæmpevindmøllerne ved Knuthenborg. Deres overordnede projekt er at afdække, hvordan der kan skabes samhørighed mellem dem, der planlægger og de mennesker, som kan blive naboer til kæmpevindmøller. Det bliver spændende at se, om sagen om Knuthenborgmøllerne vil blive fremhævet som det gode eksempel på planlægning, research og samarbejde med borgerne – eller som eksempel til skræk og advarsel?

Hanne Margrethe Tougaard
Møllegruppe Knuthenborg
Vestergade 6
4990 Sakskøbing

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar