• søndag , 25 februar 2024

Kronik: Et liv med vinger

Dagens kronik i Lolland-Falsters Folketidende bringes med tilladelse af forfatteren.

Et liv med vinger. Det lyder himmelsk, men det er et helvede – et helvede af blink, skygger og støj. Sådan er det i hvert fald for dem, der bor i nærheden af de lovligt opstillede ”kun” 135 meter høje vindmøller i Bindesbøl i Vestjylland. De bliver syge, de kan ikke sove, de må tage hjemmefra i weekenden for dog at få sovet lidt i løbet af ugen, de må sætte plader for vinduerne for at kunne være i huset, de kan ikke opholde sig i haven – se selv videoklip og interviews på www.stilhed.eu.

Et liv med vinger – det er hvad Lolland Kommune nu sammen med Knuthenborg Park ønsker at give de mennesker, som bor i op til 5 kilometers omkreds af tre 149,9 meter høje industrielle kæmpevindmøller, som de ønsker at opstille langs Knuthenborg Allé. Det er borgerne i Hunseby, Maglemer, Maribo, Nørreballe og Bandholm, foruden dem, der bor i det åbne land. De risikerer at få et liv med vinger – i blink, skygger og støj, ikke mindst lavfrekvent støj, som rækker flere kilometer, har let ved at trænge ind i huse og som gør folk syge. Lavfrekvent støj kan sammenlignes med den rungen, man fornemmer i kroppen, når en lastbil i nærheden står i tomgang.

Et liv med vinger
Et liv med vinger – det må ikke blive fremtiden for borgerne i området Hunseby, Maglermer, Maribo, Nørreballe og Bandholm. Derfor er vi nu en stor gruppe borgere, der har skrevet individuelle indsigelser til kommunen. Vi har ret til og forventer at blive hørt, men signalerne fra Lolland Kommune er nærmere at vi vil blive overhørt: Tallene er lige meget, borgerne er lige meget, virkeligheden er lige meget. Det var det indtryk, vi fik på borgermødet den 20. september. Sådan er det ikke i adskillige andre kommuner, f.eks. Svendborg, hvor byrådet har besluttet, at man nu kun må opstille vindmøller på højst 80 meter af hensyn til borgernes helbred. Og i Ringsted har man sat en stopper for kæmpevindmøller på land med henvisning til, at fremtidens vindmøller skal stå på havet.

Et liv med syge vinger
Den 29. september 2011 blev en undersøgelse fra New Zealand offentliggjort i det anerkendte tidsskrift ”Noise & Health”. Undersøgelsen dokumenterer, at mennesker bliver syge inden for en radius af min. 2 km af ”kun”125 meter høje møller (i bakket terræn) og inden for en radius af 5 km er mennesker generet af vindmøllerne.

Adskillige undersøgelser påviser, at mennesker med møller som naboer lider af hovedpine, svimmelhed, kvalme, hjertebanken, irritabilitet, koncentrations- og hukommelsesproblemer. Mest markant er de kroniske søvnforstyrrelser, som øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme. Konsekvenser af søvnforstyrrelser er massivt dokumenteret i lægevidenskaben – søvnforstyrrelse giver øget risiko for Type 2 diabetes (dobbelt så stor risiko), forhøjet blodtryk, hjertesygdom (dobbelt så stor risiko), død (26 % øget dødelighed), nedsat immunforsvar foruden fedme og depression. Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har oplyst, at naboer til Bindesbøl-møllerne (opstillet i 2010) har søvnproblemer og allerede er blevet syge. Arbejdsmedicinsk Klinik er i gang med at undersøge de berørte naboer.

Der findes ingen forskning, der endeligt fastslår, at vindmøllestøj ikke påvirker menneskers helbred negativt!

Syge borgere vil koste Lolland Kommune penge
Søvnløshed ødelægger ikke bare borgernes liv, men det vil også koste Lolland Kommune penge. Professor Poul Jennum, Center for Søvnmedicin, Glostrup, forsker i de enorme sociale og økonomiske omkostninger, der er ved søvnløshed. Næsten 20% af alle alvorlige trafikulykker implicerer, at føreren er søvnig – det koster samfundet store summer. Dertil kommer ulykker i hjemmet og på arbejdet, sygdom, nedsat arbejdsevne med deraf følgende lavere lønindkomst eller arbejdsløshed, hyppigere lægebesøg, hospitalsindlæggelse eller medicinforbrug – og de blødere omkostninger: de belastede eller brudte forhold, manglende energi på jobsøgning, tab af livsglæde. Alle disse forhold om søvnløshed og samfundsøkonomi undersøges af Center for Søvnmedicin. Lolland Kommune ønsker åbenbart at øge sine udgifter til syge borgere og tilmed påføre de lokale arbejdspladser store tab på arbejdsindsatsen.

Et liv med vinger i døgndrift
En industriel kæmpevindmølle kører i døgndrift. Da gældende dansk lovgivning er forældet i forhold til de nye industrielle kæmpevindmøller på op til 150 meters højde, indeholder den ikke differentierede støjgrænser for nat og dag når det gælder vindmøllestøj. Naboer til vindmøller er klart dårligere stillet end borgere inde i byen. Hvis vindmøllerne kommer op, vil Hunseby dag og nat ligge over det niveau, der er tilladt i industri om natten! Flyt derfor til byernes industrikvarter og bevar din gode nattesøvn!

Hollandske og amerikanske undersøgelser viser desuden, at vindmøller fysisk støjer op til 15 dB mere om natten på grund af ændringer i de meteorologiske forhold. Støjen er tilmed mere markant om natten i det åbne land, fordi den ikke sløres af anden baggrundsstøj.

Firedobbelt booking af samme mark?
Lolland Kommune har i Kommuneplan 2010-2022 udpeget ”møllemarken” både som friluftsområde og som jordbrugsområde med særlige natur- og landskabsværdier. Den samme mark er også udpeget som forbindelsesområde mellem Bandholm og Hunseby/Maglemer/Maribo med cykel- og gangstier i det igangværende store rekreative projekt “Porten til Lolland” (budgettet er på 9 mill. kr. fra Fonden Real Dania og Lolland Kommune). Det er her mennesker skal gå tur, ride, cykle, rekreere sig. Det passer fint med kommunens mål: ”Mulighederne for at dyrke friluftsliv og fysisk aktivitet skal styrkes”. Men nu prioriterer kommunen åbenlyst Knuthenborg Parks interesse i at tjene penge på industri i landzone, frem for at fremme friluftslivet og dermed fastholde og tiltrække indbyggere og turister. Hvis tre industrielle kæmpevindmøller sættes op, vil de ødelægge områdets store rekreative værdi og det vil også være i direkte modstrid med målet for ”Porten til Lolland” – målet er at ”understøtte debatten om udkantsområdernes fremtid og værne om alt det, som ikke findes i byerne: natur, god plads og fred og ro.”

Alle får vinger
Når man har læst sagsbehandlingen, lokalplanen og den tendentiøse og bagatelliserende Miljørapport og har sat sig ind i den helbredsskadelige støj, så er det helt ufatteligt, at Lolland Kommune fortsætter planlægningen af industrielle kæmpevindmøller udlagt på ikke mindre end 11 områder jævnt fordelt i kommunen. Alle får vinger. Har Lolland Kommune virkelig råd til sådan et liv med vinger?

Hanne Margrethe Tougaard
Vestergade 6
4990 Sakskøbing
medlem af Møllegruppe Knuthenborg.

 

Udvalgte kilder:

Professor Henrik Møller, Aalborg Universitet: En analyse af lavfrekvent støj fra store vindmøller Lund Symposium 2011. Lavfrekvent støj fra store vindmøller, 2011. Breve og artikler, 2010-2011.

Læge Christian Buhl: Vindmøller og helbred, 2010

Speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin, Mauri Johansson, læge Christian Buhl m.fl.: Kritikpunkter til ”Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter”, 5.5.2011

Professor Poul Jennum, Center for Søvnmedicin, Glostrup: Søvnlidelser koster kassen, 2010

Daniel Shepherd, McBride, Welch, Dirks, Hill, The University of Auckland, New Zealand: Evaluating the impact of wind turbine noise on health-related quality i: Noise & Health, 13/2011, 29.9.2011

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller: www.stilhed.eu

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Lene Nielsen
  10. april 2012 at 19:52 Svar

  http://www.facebook.com/#!/permalink.php?story_fbid=207849485990815&id=1400251316&notif_t=share_reply

  Lav en facebookside til støtte..

  Jeg har lagt øre tilet fyldt forsamlingshus i hunseby ..en masse hjerteblod. Folk der får knudtenborgs fede nye grønne poltisk korrekte to himmebjergs høje vindmøller sat i deres lille landsby.. midt i den enestående natur. Der var mange lo…kale stemmer der forstummede i mødet med levebrøds politikeren den mig uforståeligt socialdemokratiske og miljø ansvarlige Gert mortensen. Han var glat som en ål og hoven i sin magt . Nedgjorde alle der kom med indlæg om støj gener og de psykiske påvirkninger de mega vindmøller giver lille hyggelige hunsebys borgere som rammes. Ejeren af knudtenborg har brug for at vise en grøn profil og scorer tilskuddene..men vil ikke have dem i parken. Jeg vil gerne støtte jer selvom jeg “kun” var gæst i Hunseby.. Mødet med jer gjorde indtryk..

  Ps. Linket foroven er fra en længere debat hvor jeg omtaler jer og bringer dette i kopi med kildeangivelse hos Tonni HansenFormand 3F Sydfyn hos 3F

Skriv en kommentar