• tirsdag , 28 maj 2024

Henrik Møller: Vedrørende revision af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

D. 10 august 2011 sendte professor Henrik Møller fra Aalborg Universitet dette brev til Miljøstyrelsen:

På et møde d. 4. marts mellem Miljøstyrelsen og gruppen af støjforskere på Aalborg Universitet gav forskergruppen tilsagn om at medvirke ved revision af bekendtgørelsen om vindmøllestøj. Indtil nu har gruppen kun haft mulighed for at bidrage med synspunkter på et enkelt to-timers møde med deltagelse af repræsentanter for en række interessenter den 29. juni, benævnt “teknisk forhøring”. Jeg havde ikke selv mulighed for at deltage i mødet, men jeg har nøje gennemhørt optagelsen af mødet.

Læs hele brevet her

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar