• søndag , 21 april 2024

Regeringen taler med dobbelttunger i vindmøllesagen

Hvis L 162 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S vedtages som i det nuværende forslag, så bliver vindmøllerne ikke til noget. I lovforslaget står der (s. 10): ?Med et rekreativt område forstås, at området henlægges som et ubebygget areal, som langs kysten kan anvendes til rekreative faciliteter med et maritimt formål. Anvendelsen skal desuden være forenelig med havnedriften i naboområderne. Det foreslås endvidere, at området ikke kan anvendes til andre formål. Således kan området eksempelvis ikke anvendes til boliger, fabrikker eller vindmøller.?

Læs hele læserbrevet fra d. 3. april 2011 på www.gentofte.lokalavisen.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar