• torsdag , 29 februar 2024

Kampen mod støjforurening fortsætter

Skal Halsnæs være stedet for en grundig undersøgelse af den lavfrekvente støjforurening infralyd? Det foreslår Solveig Odderskov, formand for foreningen Infralyd & Miljø, samt borgmester Helge Friis (A). Solveig Odderskov,Ølsted, har i årevis kæmpet for at gøre noget ved infralydproblemerne, men har mødt modstand mange steder i “systemet”: – Det er almindelig kendt at den lavfrekvente lyd fra kraftværker og nogle vindmøller generer mange mennesker, men der er ikke den store vilje til at gøre noget ved det – måske fordi det vil pålægge industrien nogle udgifter til dæmpning af støjen, siger Solveig Odderskov.

Læs hele artiklen fra d. 24. marts 2011 på www.halsnaes-netavis.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar