• lørdag , 3 juni 2023

WTS

Debat Syddjurs: Rammen om det gode liv truet

Syddjurs Kommunes sundhedspolitik – ”Syddjurs Kommune som rammen om det gode liv” – kommer under alvorligt pres, hvis de påtænkte 3 vindmølleprojekter i Kærende, Skiffard og på Skaføgård realiseres. Alle internationale undersøgelser tyder nemlig på, at det er sundhedsskadeligt at ...

Læs mere

Læge advarer mod vindmøller

Lavfrekvent støj påvirker de indre organger og ødelægger naboernes helbred. Så klar er meldingen fra læge og arbejdsmediciner Mauri Johansson, der har brugt stor energi på, at sætte sig ind i vindmøllers effekt på mennesker og dyr. Han advarer mod Syddjurs ...

Læs mere