• tirsdag , 28 maj 2024

Når økonomien vejer tungere end fornuften og anstændigheden

Vindmøllestøj er en særpræget støj, der er til stede døgnet rundt. Lydindtrykket forværres om natten, når alt andet er stille.
Og det kan medføre søvnforstyrrelser og andre bivirkninger for dem, der bor tæt på vindmøllerne

Det er veldokumenteret, at vindindustrien havde stor indflydelse på fastsættelsen af de nugældende støj- og afstandsgrænser.
Dens succes afhang af lempelige regler. Konsekvensen er, at kæmpevindmøller opstilles for tæt på beboelser med mange støjgener til følge.

Megen forskning understøtter mistanken om en sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsskader. Dansk selskab for arbejdsmedicin har tidligere peget på behov for målrettet forskning. Regeringen valgte i stedet at satse på et registerbaseret projekt ledet af Kræftens Bekæmpelse. Projektet er interessant, men i kraft af dets konstruktion vil det ikke besvare de spørgsmål, som presser sig på: Hvorfor bliver nogle mennesker syge af at være naboer til store vindmøller? Hvordan påvirker vindmøllestøjen vores krop? Spiller infralyden en rolle? Hvad vil langtidsvirkningerne være for børn og for voksne?

Alle burde prøve at stå 600 m fra en 150 m høj vindmølle og spørge sig selv: Vil jeg sove her? Vil jeg leve her de næste 30 år? Vil jeg lade mine børn vokse op her?

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. webmaster
  30. maj 2017 at 08:09 Svar

  Af Poul Bjarne Andersen
  Vindmøller er gennem vor opdragelse blevet forherliget som noget godt og et bidrag til vort stigende energibehov. Men for ca. 10 år siden begyndte en anden side af vindmølletanken at gå sine helt egne veje. Teknologien gjorde det nu muligt at 4-doble højden på vindmøller og ligeledes størrelsen af maskinerne. Staten banede vejen for enorme gevinster for vindmølleopstiller og lodsejere. Danmarks Vindmølleforening og foreningen Viden om Vind og ikke mindst tidligere Vestas-direktør Ditlev Engel formede nu den lov, der skulle beskytte borgerne, Vindmøllebekendtgørelse således, at den ikke stod i vejen for at opstille det antal vindmøller på land som vindbranchen ønskede. Politikere som også er opdraget til vindmøller, lod sig drive rundt i manegen og accepterede, at kun vindmøllehøjden skulle bestemme afstanden til naboer. Afstanden til naboer forblev derfor, som det var besluttet for de helt små vindmøller, kun 4 gange vindmøllehøjden. Det hele blev båret igennem at de magiske ord ”Grøn omstilling”. Politikere har stadig svært ved eller mangler mod til at gå imod dette begreb, selvom det i praksis slet ikke opfylder kravet til grøn omstilling. Vindmølleforeningerne manipulerede med fakta gennem ”Fake news” og har skabt befolkningens holdning, så den heller ikke står i vejen for en hensynsløs adfærd overfor vindmøllenaboer.
  Naboer der blev efterladt med generne fra de større og større vindmøller har kæmpet deres kamp og først nu er det almindeligt at vindmølleplaner, hvor borgerne bor, bliver droppet. En ny bog ”En skjult magt” udgives i disse dage – en bog som beskriver og dokumenterer det magtmisbrug vi ikke troede eksisterede i Danmark.
  Det er lykkes Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller at få forfatteren til Aarhus hvor han fortæller om bogens tilblivelse og hvad han oplevede undervejs.
  Ja, økonomien vejer tungere end fornuften for vindmøllebranchen. Samfundsøkonomien har lidt milliardtab og vildledelsen har medført at mange kæmpevindmøller er placeret hvor borgerne bor. Der forestår nu et stort genopretningsarbejde i tilliden til vore politikere som har svigtet mange borgere i denne sag.

Skriv en kommentar