• søndag , 25 februar 2024

Debat: Du er gennemskuet, Hylleberg

I en slemt nedladende tone skriver vindmølleindustriens direktør Jan Hylleberg 2. juni, at vindenergi har brug for tilskud. Indlægget var et svar på, at jeg i et tidligere indlæg havde sat spørgsmålstegn ved det rimelige i at en global milliardindustri fortsat skal begunstiges ud over al rimelighed af tvangsudskrevne afgifter pålignet almindelige borgere.

Det er naturligt, at Hylleberg varetager sine medlemmers økonomiske interesser, når han piver over udsigten til, at festen måske ikke kan fortsætte på helt samme luxusniveau som hidtil. Min kritik går ikke på den grønne omstilling, men på det absurde foræringselement, der ligger i de samfundsbetalte subsidier, der tildeles vindmølleopstillere og ejere. Lad mig give et par eksempler. For det første fortalte en glad landmand i Årre i 2014 til JV, at han for at give plads til kæmpemøller kunne få 3,5 mio. kr. for at nedtage en mølle, han for 15 år siden gav fire mio for. For det andet kan en lodsejer tjene op til fire mio. alene ved at lægge jord til en ny kæmpevindmølle.

Disse eksempler viser med al ønskelig tydelighed, at samfundet begunstiger Hyllebergs medlemmer ud over enhver rimeligheds grænse. Så måske skulle Hylleberg tage et økonomikursus. Det giver jo ikke mening, at samfundet, når det blæser, skal betale høje tilskud til vindmøllestrøm, der ikke er brug for, og dagen efter må importere bl.a. strøm fra atomkraft til høje priser. Det er faktisk en konsekvens af overudbygningen med vindmøller at 23 % af den el, vi i Danmark tager ud af stikkontakten, kommer fra A-kraft.

Jeg er helt på det rene med, at den grønne omstilling koster penge. Men tilskud bør kun betales til de teknologier, der har brug for dem. For vindkraft ligger fremtiden på havet. Vi skal derfor reservere de tilskud, vi vil bevilge vindkraften, til havvindmølleprojekter de næste ti år. For til den tid kan havvind konkurrere med fossile brændsler. Det har DONG Energy annonceret i dagspressen.

Så væk med tilskuddene til landvind og kystnære møller. De har ikke brug for dem.

Af Kurt Hjort-Gregersen, medlem af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, Føvlingvej 6, Føvling

Bragt i JydskeVestkysten den 8. juni 2016

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar