• fredag , 1 december 2023

AAU: Sandheden må ikke frem

Vindindustrien ved godt, at vindmøllerne støjer mere end deres beregninger indrømmer. Når Aalborg Universitets akustikere i 2014 udviklede en måler for lavfrekvent støj, var dette dårlig nyt for industrien, for så ville de jo blive afsløret. Kort efter at måleren var klar, blev Prof. Henrik Møller, som har stået i spidsen for projektet, sensationelt fyret fra universitetet. Måleren nåede dog at komme ud til nogle vindmøllenaboer, inden universitetet satte en stopper for den. Disse målinger viste store overskridelser af den indendørs lavfrekvente støj, ja helt op til 32 dB (støjgrænsen er 20 dB).
Miljøministeren ønskede, at måleren skulle benyttes til et større måleprojekt hos mange vindmøllenaboer (bl.a. i Holbæk Kommune), for en gang for alle at finde ud af, om der var et problem med støj. Det kan nu ikke lade sig gøre. Måleren er ikke længere tilgængelig. Prof. Møller har netop lært, at vindindustrien helt siden projektets start, har forsøgt at forhindre at måleren i det hele taget blev udviklet. Han har sendt denne mail rundt:

Fra: Henrik Møller <hm@es.aau.dk>
Dato: 27. januar 2016 kl. 21.53
Emne: Lydmåler
Til:

Til alle, som har bedt om at låne Aalborg Universitets lydmåler til lavfrekvent støj

Det er nu mere end et år siden, vi lancerede lydmåleren. Der har været en overvældende interesse for at låne den, og vi takker for de mange henvendelser, som har bekræftet behovet. Selvom der på nuværende tidspunkt er lavet mange målinger, er vi desværre slet ikke nået igennem ventelisten.

Allerede fra starten var der en uforklarlig modvilje mod vores initiativ fra universitetets ledelse. For nogle måneder siden blev jeg klar over, at det skyldtes henvendelser fra vindmøllebranchen, som ikke var begejstret over udsigten til, at lydmåleren kunne blive brugt til måling af vindmøllestøj.

Universitetets ledelse beroligede – uden projektgruppens viden – branchen med, at lydmåleren ikke er egnet til vindmøllestøj, og at den ikke er kalibreret – altså at man ikke kan regne med, at den måler rigtigt.

For god ordens skyld skal jeg bemærke, at universitetets ledelse naturligvis ikke har faglig indsigt i lydmåleren og dens kalibrering, og det giver ingen mening at stille spørgsmålstegn herved.

Man kan være mere eller mindre omhyggelig med kalibrering, og som forskningslaboratorium er vi ualmindeligt omhyggelige. Der er ikke mange, der kan lave – og laver – så gennemgribende en kontrol af udstyret, som det er rutine at lave hos os. Ikke mindst ved lave frekvenser har vi stor ekspertise, og kun få i verden har så gode faciliteter hertil.

I kan altså være sikre på, at lydmåleren måler rigtigt – og har gjort det hos jer, der allerede har lånt den.

Da jeg blev klar over universitetsledelsens udmeldinger om lydmåleren, holdt jeg inde med udlån i forventningen om, at det var en midlertidig situation. Det har desværre vist sig ikke at være tilfældet, og universitetet har igennem de seneste måneder ikke villet udlåne lydmåleren til et projekt, hvor den skulle have målt lavfrekvent støj hos naboer til et vindmølleområde i Holbæk.

I sidste uge meddelte institutleder Børge Lindberg mig, at lydmåleren på grund af juridiske forhold ikke mere må udlånes, og at jeg ikke mere er med i projektgruppen.

Jeg beklager, at jeg derfor ikke mere kan være med til at hjælpe med jeres lydproblemer. Jeg vil heller ikke fremover kunne læse mails sendt til lydmaaler@es.aau.dk.

I forbindelse med, at Børge Lindberg har overtaget projektet, har han med IT-afdelingens hjælp skaffet sig adgang til vores mail-postkasse. Jeg forsikrer, at det ikke er sket ved, at forskerne har videregivet kodeord, men ved, at IT-afdelingen har givet ledelsen adgang. Jeg beklager, hvis nogen skulle føle sig berørt af, at jeres identitet og de personlige og måske følsomme beretninger, I har skrevet til universitetsforskere i tillid til, at de ville blive behandlet fortroligt af disse, dermed er blevet tilgængelige for universitetets ledelse.

Med venlig – men beklagelig – hilsen

Henrik Møller


Henrik Møller
Professor Emeritus
Aalborg University

Relaterede indlæg

3 Kommentarer

 1. Bo Brebøl
  31. januar 2016 at 19:56 Svar

  Lav nyt måleudstyr!
  I en offentlig kommentar på min FBside har jeg bedt professor emeritus Henrik Møller oplyse, hvad det vil koste, og hvor lang tid det vil tage at konstruere et tilsvarende apparat. Det burde være overkommeligt.

  I øvrigt er denne og lignende episoder med til at underminere tilliden til den såkaldte frie forskning på de danske universiteter.

 2. Poul Bjarne Andersen
  30. juli 2016 at 06:21 Svar

  I Danmark forventer vi ikke at skulle agere i et politisk og juridisk miljø som vi almindeligvis forbinder med et land som Nordkorea.
  Ingen tror, at de overgreb vi ser mod borgerne, når det gælder opstilling af vindmøller kan ske i et civiliceret og oplyst samfund.
  Men det sker lige for øjnene af os og kun få lokalpolitikere har mod til at gå imod den uærlige Vindmøllebekendtgørelse.
  Der er dog en pris for denne uærlighed, nemlig mistet tillid til vore offentlige myndigheder der i dette tilfælde helt overgiver sig til lobbyister og især Vinden om vind, der er vindindustriens propaganda-kontor.
  Derfor stor tak til Landsorganisation Naboer til kæmpevindmøller for jeres ihærdige indsats i jeres arbejde for at få ærligheden tilbage til danskerne, når det gælde opstilling af kæmpevindmøller.

 3. Chano
  30. april 2023 at 18:02 Svar

  Blev det nogensinde muligt med at bygge 1 ny lydmåler?

  Vi her i Hagested ved Holbæk risikerer at blive naboer til 5 stk møller med en højde på 180 meter som planlagt skal bygges i en fredet skov under 2km væk

Skriv en kommentar