• torsdag , 13 juni 2024

Advarsel! SÅDAN ser det ud nu! Video af en minkhvalp, som er skambidt af sin egen mor, 12. juni 2014

Relaterede indlæg

En kommentar

 1. Rita Petersen, Kappelgruppen, Lolland
  14. juni 2014 at 03:08 Svar

  Hvor er det dog rystende og fortvivlende!

  Dyrplageri blåstemplet af Folketinget og bl.a. Sundheds- og Miljøministeriet som gennem mange år pure har nægtet at lytte til eksperter og naboer.

  Vindmølleindustriens og de stærke pengemænds interesser har man vægtet højere end dyrevelfærd, helbred m.m. Naboer og eksperter er blot blevet stemplet som kværulanter eller nogle med en helt særlig hørelse, som man ikke behøver at tage alvorligt.

  I Kappel har vi siden 2006 forsøgt at råbe såvel landspolitikere som lokalpolitikere op, men indtil videre uden større held.

  Støjbekendtgørelsen er gange vist blevet ændret et par gange, men det har alene været spil for galleriet, så vi naboer skulle manipuleres til at tro, at vi var beskyttet mod skadelig støj. Men vi blev ikke beskyttet og er stadig ikke beskyttet!

  Når man graver ned i bekendtgørelsen og hvordan den er blevet til, så er ændringerne blevet mere og mere til ulempe for naboerne og til større og større fordel for vindmølleindustrien. Vindmølleindustrien har fået grønt lys til at bruge Danmark som et fuldskalalaboratorium.

  Vindmølleindustrien og kommunen har altid ret. Hvis de ikke har ret, så kan det i de fleste tilfælde ikke efterprøves af andre myndigheder/instanser – ej hellere af Natur- og Miljøklagenævnet.

  Jeg sætter stor pris på den tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt (v), som på åben skærm har erkendt, at han nok har været med til at tage mange forkerte beslutninger om vindmøller. Og hatten af for, at han gennem længere tid har indkaldt siddende miljøministre og sundhedsministre til det ene samråd efter det andet, for at dæmme op for det der er foregået omkring tilblivelsen af diverse bekendtgørelser om støj fra vindmøller m.m.

  Men samrådene ændre ikke i sig selv noget. Møllerne støjer fortsat, naboer kan fortsat ikke sove, føler sig syge og stærkt påvirket af støjen og Kaj Bank Olesens mink skambider hinanden og føder flere og flere misfostre.

  OPSÆTNINGEN AF STORE VINDMØLLER PÅ LAND I DANMARK BØR STOPPES ØJEBLIKKELIGT! DER BØR IKKE GODKENDES FLERE STORE VINDMØLLER, FØR END LOVGIVNINGEN ER ÆNDRET, SÅLEDES AT DEN REELT BESKYTTER DYR OG MENNESKER. ENHVER TVIVL BØR KOMME MENNESKER OG DYR TIL GODE.

  I Kappel har vi gjort hvad vi kunne og ingen politikere kan påstå, at de har været i god tro, da de vedtog vindmølleprojekter i Lolland Kommune. Vi har løbende påvist, at der var voldsomme problemer rundt om i landet og også i udlandet, hvor naboer har fået smadret deres tilværelse og helbred, efterhånden som de store vindmøller skød op.

  Men nej. Også lokalt har vindmøllegiganterne fået skovlen under politikerne med (ikke holdbare) løfter om masseturisme, arbejdspladser, store udviklingsperspektiver og yderligere store investeringer i kommunen.

  I Kappel afventer vi nu, at pengemændene bag Vindtestcenter Kappel A/S og bl.a. European Energy A/S, har ”terroriseret” de sidste ejere af ejendomme i Ravnegravene til ”frivilligt salg”. Med alle midler fordrives ejerne fra deres ejendommen, så der ikke længere står noget i vejen for de griske investorers anmelde af de ”såkaldte forsøgsvindmøller”. Hvorefter vil millionerne fra statskassen strømme til deres lommer.

  Og når møllerne så står der, hvad sker der så med mit og dit helbred?

  Vil grisebesætningen på f.eks. Frisevænge reagere ligesom Kaj Bank Olesens mink og ændre totalt adfærd, føde mange flere døde grise, blive misdannede eller æde og bide hinanden.
  Er grise mon så meget forskellige fra mink, at de ikke vil reagere? Det kan vi kun håbe på, for ingen beskytter dem, ligesom ingen beskytter os naboer.

  Landmændene der har indgået aftaler om at lægge jord til møllerne, de scorer jo de mange mange millioner. De behøver ikke længere at bekymre sig om at deres landbrug og evt. dyrehold. De vil helt sikkert ikke stå frem og fortælle om mistrivsel og dyrplageri.

  Hvis stalden viser sig at skulle nedlægges pga. mistrivsel blandt besætningen, så er det nok småpenge for landmanden i forhold til indtægten for møllegrunden. Ja, og den indtægt skal landmanden jo ikke røre en finger for …

  Også ejerne af Knuthenborg Park har fået øje på kæmpevindmøller, som en ekstrem givtig indtægtskilde. Nok derfor har de pure afvist, at parkens dyr risikerer at blive negativt påvirket af vindmøllestøjen.

  For Knuthenborg bliver det nok noget vanskeligere at skjule hvis dyrene ændrer adfærd.
  Vi må gå ud fra, at der verden over vil være fokus på parken og dyrevelfærden der.
  Men jeg forstår stadig ikke, at parkens ejere tør løbe risikoen. Ganske vist vil de kunne kontrollere deres egen vindmølle, men vil de også kunne kontrollere de vindmøller som København ejer?

  Kaj Bank Olesen kan ikke styre de vindmøller, som er blevet etableret tæt på hans minkfarm. Og selv om han i januar 2014, var til foretræde for miljøudvalget, fremlagde dyrlægeerklæringer m.m., så har de på Christiansborg intet gjort for at beskytte hans mink.

Skriv en kommentar