• torsdag , 17 juni 2021

Ida Auken: Snittet er lagt det rigtige sted

Miljøminister Ida Auken mener ikke, der skal være større afstand mellem vindmøller og mennesker: – Man bliver ikke mere syg af at bo i nærheden af en vindmølle end ved siden af en stor vej, og det er der rigtigt mange danskere, der gør, siger ministeren.

Læs hele artiklen og interviewet med Ida Auken, fra d. 1. januar 2013 på www.dagbladene.dk

Relaterede indlæg

2 Kommentarer

 1. Jens Rasmussen
  5. marts 2013 at 11:50 Svar

  Miljøministeren siger helt ligefremt, at hun er parat til at skade menneskers helbred for at få plads til mange vindmøller!

  Nr 1: “Hun hævder, at vindmøllestøj ikke er værre end trafikstøj.
  – Man bliver ikke mere syg af at bo i nærheden af en vindmølle end ved siden af en stor vej, og det er der rigtigt mange danskere, der gør.” (Citat fra artiklen).

  Hun glemte at oplyse, at naboer til store veje lider alvorlige helbredsskader som følge af støjen, samt at man ikke længere må anlægge nye veje på den måde. Auken indrømmer således, at vindmøller er særdeles skadelige for helbredet.

  Nr 2: Auken siger om skrappere grænseværdier: (Citat fra artiklen): “Det handler om at finde den rigtige balance. Hvis vi sætter støjgrænsen ned, bliver det jo sværere at finde pladser. Som politikere må vi derfor afveje, hvilket omfang af gener, vi kan tolerere.”

  Auken (SF) argumenterer således helt åbenlyst for at gøre flere borgere alvorligt syge for at skabe plads til så mange møller som muligt. Miljøministeriet indrømmer således to ting til kritikerne af vindmøller nær ved mennesker:

  (1) Vindmøller skader mange mennesker, sådan som kritikerne har anført det – de giver helbredsskader i samme omfang som helbredskadende trafikstøj

  (2) Kritikerne har desuden ret i, at vi som miljømyndigheder prioriterer vindmøllerne højere end menneskers helbred

 2. Greta Gallandy-Jakobsen
  7. marts 2013 at 07:48 Svar

  George Orwells “MINISTRY OF TRUTH” har talt.
  Det var i 1948 George Orwell skrev sin bog “1984” om en skræmmende stat ved navn “Utopia”, hvor der hersker ministerier ved navnene Ministries of Truth, Peace, Plenty og Love. Kendetegnende ved disse ministerier er, at de er meget enige i deres fælles paroler, der hedder: PEACE IS WAR, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH. Der tales et sprog, som hedder NEWSPEAK, der afskærer borgerne fra egen tænkning, men ensretter menneskernes tankegang. Det ser ud som om flere og flere borgere i verden er begyndt at læse denne bog igen, for at forstå deres egen skuffelse over deres førende politikere. George Orwells bog begynder nu at blive nævnt i debatten om vindmøllernes frelse eller forbandelse. Det er blevet tydeligt for borgerne, at de, også med førende videnskabsmænd og -kvinder ved deres side, ikke kan komme igennem hos deres politikere med faktuel viden og klare spørgsmål. Hele problemet ligger i, at der fra politikernes side ikke må fraviges et partiprogram, der engang for lang tid siden er vedtaget. GRØNT ER GODT. VINDMØLLEN ER GRØN. VINDENERGI SKABER ARBEJDSPLADSER. VINDMØLLER REDDER VERDEN. Programmet er deres hellige tekst, der skal gentages gang på gang, på NEWSPEAK selvfølgelig. Selvstændig tænkning er forbudt, det ville jo betyde forræderi overfor partiet. Det bliver hårdt for ideologiens troende at måtte indrømme en gang i fremtiden, at de har taget fejl. Så må de indrømme, at de udover landets befolkning har forrådt sig selv og deres demokratiske ret til at stille kritiske spørgsmål til deres egne ideologer. Når toppolitikere ikke vil lytte til deres medmenneskers bekymringer og ikke på anstændig vis vil svare på deres berettigede spørgsmål, der vedrører befolkningens sundhed, er det meget svært at opretholde troen på demokratiet.

Skriv en kommentar