• tirsdag , 28 maj 2024

Pressemeddelelse : Landsforeningen forlader ministeriel arbejdsgruppe

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har set sig tvunget til at trække sig fra arbejdet i en arbejdsgruppe under Miljøministeriet.

Arbejdsgruppens formål er at udarbejde en rapport til minstrene om tiltag og værktøjer til planlægning af fremtidens vindmøller på land.

Arbejdsgruppen består nu af repræsentanter for ministerier, KL, landbruget, Vindmølleindustrien, Vindmølleforeningen og DN, som den eneste NGO uden erhvervsinteresser.

Landsforeningen, er den eneste forening, der repræsenterer de borgere, der direkte berøres af vindmøllerne.

Landsforeningen  mener ikke, at vi kan rådgive ministrene på en forsvarlig måde, hvis rapporten ikke kan omfatte os magtpåliggende faglige problemstillinger vedrørende støj, støjkonsekvenser og støjgrænser samt krav om inddragelse af lægefaglig ekspertise i den statslige borgerrettede informationsindsats om vindmøller.

Landsforeningen kan ikke være medunderskrivere af en rapport, der ikke indeholder anbefalinger til at modvirke det overgreb på borgerne, som den nuværende planlægning medfører.

Læs desuden Landsforeningens brev til Miljøminister Ida Auken og Klima-,Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar