• mandag , 3 oktober 2022

Blæst om ny vindmøllelov: Kritikken vokser

Af Lonnie Findal

Modstanderne af tre nye store vindmøller i Faaborg Midtfyn kommune står ikke alene med deres kritik. Selv politikere, der stemte for den nye vindmøllelov rejser nu spørgsmål om grundlaget.

I øjeblikket kæmper en gruppe borgere i Faaborg Midtfyn kommune indædt imod planerne om at opstille tre 80 meter høje vindmøller i Horneland ved Bøjden, hvor møllerne skal stå i et naturskønt område med fuglereservat, gravhøje, stendysser, campingplads og to store sommerhusbebyggelser.
Da folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V), hørte om denne placering, undrede han sig også, men det er ikke første gang, han har undret sig over konsekvenserne af den nye vindmøllelov.
– I sådan et område ville man aldrig få tilladelse til at rejse noget andet menneskeskabt. Man ville ikke få lov til at bygge et lille hus … man ville ikke engang få lov til at rejse et hegn. Det er kun vindmøller, der må stå sådan et sted, lyder hans umiddelbare kommentar.
Som tidligere miljøminister går Hans Christian Schmidt selv ind for grøn energi, og han stemte selv for den nye lov om støjgrænser for vindmøller, som blev vedtaget sidste år.
Han var dog ikke med i forhandlingerne, før loven blev vedtaget, og efter at han har set virkningerne og hørt klagerne fra beboere i vindmølleområder, stiller han masser af spørgsmålstegn ved de målinger, beregninger og undersøgelser, der var grundlaget for vedtagelsen.
– Når jeg selv har været med til at vedtage loven, har jeg også et ansvar for at holde øje med, om vi har gjort det ordentligt. Det er ikke kun ministerens ansvar – det er et fælles ansvar for alle, der var med til at vedtage loven.
– Med den nye lov lover vi folk, der bor tæt på vindmøller, at vi tager hensyn til dem. Og når de så kommer og viser mig, at det ikke passer, så bliver jeg vred, siger han.

15 skarpe spørgsmål til ministeren

Det er baggrunden for, at Hans Christian Schmidt har kaldt miljøminister Ida Auken (S) i samråd adskillige gange, siden den nye lov trådte i kraft til nytår.

Som medlem af Sundheds- og forebyggelsesudvalget har han for nylig stillet 15 skarpe spørgsmål til ministeren, og han spørger ind til stort set alle de faktuelle målinger og beregninger, der er baggrund for loven.
– Hvorfor måler man kun støjen ved en vindhastighed på seks og otte meter i sekundet?… Hvad nu, hvis støjen er voldsomt generende, når det blæser 10 eller 12 meter i sekundet?, spørger han blandt andet.
Og han sætter også spørgsmålstegn ved de beregninger der benyttes, når det afgøres, hvor meget en vindmølle støjer. Støjen fra vindmøller bliver nemlig ikke målt. Den bliver beregnet, og Hans Christian Schmidt kræver svar på, om det er vindmøllefabrikanterne selv, der har leveret disse beregninger.
– Disse spørgsmål afventer jeg nu svar på. Men hidtil er jeg blevet meget overrasket over, hvordan ministeren glider af eller kommer med selvmodsigende svar på mine spørgsmål, siger han.

Sundhedsfarlig støj
Som eksempel nævner han, at ministeren skriver i et af sine svar, at der “i nogle studier er fundet en svag sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporterede søvnforstyrrelser”, mens hun i et andet svar henviser til en rapport, hvor der i to studier er fundet “en statistisk signifikant sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporterede søvnforstyrrelser”.
– Når der er fundet statistisk signifikante oplysninger om søvnforstyrrelser på grund af vindemøllestøj, så er vi ude i noget, der må tages alvorligt, understreger han. – Hvis det drejede sig om støj fra trafik, ville alle sige: “Det her er farligt!”.
Vedvarende søvnforstyrrelser kan føre til alvorlige helbredsskader, og Hans Christian Schmidt er ikke den eneste folketingspolitiker, der er betænkelig ved loven.
Per Clausen, som er miljøordfører for Enhedslisten, har også kaldt miljøministeren i samråd om støj fra vindmøller, så der er kritiske røster fra begge sider af folketingssalen.
Om modstanden bliver så massiv, at den nye lov bliver taget op til fornyet vurdering, er dog fortsat et åbent spørgsmål.
– Det kommer helt an på om politikerne har det fornødne mod, siger Hans Christian Schmidt og understreger, at han ikke er ude efter miljøministeren – han vil blot have set loven grundigt efter i sømmene.
Redaktionen har forsøgt at få en kommentar fra miljøminister Ida Auken, som ikke kan udtale sig, da der aktuelt er samråd om spørgsmål vedr. loven.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar