• mandag , 3 oktober 2022

Danmarks Vindmølleforening opfordrer Auken, Lidegaard og KL til at understøtte kommunernes vindmølleplanlægning bedre

Kære politikere
Som opfølgning på den energipolitiske aftale og i forlængelse af det snart afsluttede arbejde i Naturstyrelsens arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning, opfordrer Danmarks Vindmølleforening regeringen og KL til sammen at vurdere hvordan kommunerne kan støttes i en god langsigtet planlægning for vindmøller.

Læs hele brevet fra d. 31. maj 2012 på www.dkwind.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar