• onsdag , 29 maj 2024

KL’s høringssvar til revision af bekendtgørelse om støj fra vindmøller

KL har afgivet bemærkninger til høring over ændret bekendtgørelse om støj fra vindmøller. KL har vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der nu bliver en fast grænseværdi for lavfrekvent støj i relation til vindmøller, herunder at det bliver et punkt, som skal indgå i det det almindelige miljøtilsyn med vindmøllerne. Høringssvaret og et uddybende notat med konkrete bemærkninger kan findes som bilag.

Læs hele høringssvaret på www.kl.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar