• søndag , 21 april 2024

Lokalsamfund i opløsning

Forholdet mellem de mennesker, som bor i området har ændret sig markant. Frustration, afmægtighed, og direkte fjendtlighed er blevet hverdag beboerne imellem. Frustration over at deres tilværelse har ændret sig mærkbart i negativ retning efter indførelse af en miljørigtig energiform. Afmægtighed, fordi de føler sig fastlåst og stavnsbundet på grund af de faldende huspriser og udsigten til at tabe deres opsparing, hvis de skulle ønske at sælge deres bolig. Direkte fjendtlighed fordi der blandt de fastboende befinder sig folk som har solgt jordlod til vindmølleindustrien og folk som holder sig passive fordi de frygter hvad der kan ske, hvis de skulle søge kommunen om tilladelse/godkendelse til de erhverv de nu måtte have. 7 ud af 15 børnefamilier er allerede flyttet fra Vårø. I de andre 2 landsbyer er der ligeledes flyttet børnefamilier.

Læs hele beretningen om 9 måneder med kæmpevindmøller i tre små lokalsamfund: Vårø, Søby og Bjerreby på Tåsinge, Svendborg Kommune på www.vindplan.dk

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar