• mandag , 20 marts 2023

Australsk senator taler om bedrageri og korruption i vindindustrien

I Australien har der været gennemført flere undersøgelser, og senest “The Senate Wind Turbine Enquiry”, hvis rapport fremsatte 15 anbefalinger til ændrede procedurer.

Vi ville ønske, at den danske regering ville gennemføre en tilsvarende undersøgelse af den danske lovgivning og de danske procedurer på området.  Og, at en dansk politiker vovede, at sætte ligeså ærlige ord på det bedrageri vi gang på gang er vidner til, også her hjemme.

Den 16. september 2015 holdt senator John Madigan en tale i det australske senat.  Her er et link til talen, og nedenunder giver vi en kort opsummering af talens budskaber.

http://www.johnmadigan.com.au/speeches/2015/9/16/fraud-and-corruption-in-the-wind-industry

“The Senate Wind Turbine Inquirys” rapport fremsætter 15 anbefalinger til ændrede procedurer.  Madigan fokuserer i talen på den 5. anbefaling; at regeringen ændrer dagens praksis for at vindmølleopstiller kan nøjes med at bestille en akustisk konsulentrapport som siger godt for møllernes overholdelse af loven efter at møllerne er opstillet.

Ofte er det en forudsætning for tilladelsen til at opstille vindmøller, at disse er støjdæmpede.  Støjdæmpning indebærer, at vindmøllernes produktion og indtjening er lavere end når de ikke kører i støjdæmpet modus. Dette er selvfølgelig ikke attraktivt for opstiller.  Man har set flere eksempler på at rapporter, inden opføringen af en vindmøllepark, konkluderer, at en del af vindmøllerne støjdæmpes.  Dette bliver en forudsætning for myndighedernes tilladelse til at opføre en vindmøllepark.  Når vindmølleparken er opstillet, præsenterer opstiller en konsulentrapport som siger, at møllerne i gennemsnit overholder kravene og ikke behøver at støjdæmpes.  Det er dog ikke et gennemsnit, loven henviser til, men rapporterne accepteres alligevel af myndighederne.  Konsulentrapporterne indeholder endvidere en ansvarsfraskrivelse som siger, at rapporten er skrevet for at fremme klientens sag!

Der er behov for en helt anden uafhængighed mellem opstiller og den godkendelsesrapport myndighederne accepterer.

I dag bærer naboerne den menneskelige omkostning for opstillers og hans konsulents bedrageri, myndighedernes manglende opfølgning og den politiske ligegyldighed.

Madigan kommer også med eksempler på myndighedernes medvirken til at skjule manglende overholdelse af loven.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar